Jaunumi

SIA “Field and Forest” ar partneriem izstrādās inovatīvus risinājumus pavasara ārstniecības un aromātisko augu audzēšanas tehnoloģijām

SIA “Field and Forest” sadarbībā ar Vides risinājumu institūta (VRI) pētniekiem un Latvijas Organiskās sintēzes institūtu attīstīs inovatīvas tehnoloģijas deviņu savvaļas pavasara ārstniecības un aromātisko augu kultivēšanai bioloģiskos audzēšanas apstākļos komerciālai izmantošanai medicīnā, kosmētikā un pārtikā.

Pļavas silpurene (Pulsatilla pratensis). Foto: SIA “Field and Forest”.

Jaunākās tirgus tendences uzrāda arvien pieaugošu pieprasījumu pēc komerciāli audzētiem aromātiskajiem un ārstniecības augiem. Latvijā savvaļā aug sugas ar augstu tirgus potenciālu un vienlaicīgi atšķirīgām bioloģiskajām īpašībām – gaiļbiksīte (Primula veris), smaržīgā madara (Galium odoratum), parastā zalktene (Daphne mezereum), parastā māllēpe (Tussilago farfara), pļavas silpurene (Pulsatilla pratensis), parastā kreimene (Convallaria majalis), efeju sētložņa (Glechoma hederacea), lielā strutene (Chaledonium majus) un raspodiņš (Alchemilla spp.). Šīs sugas ir pieprasītas farmācijā un kosmētikas rūpniecībā, tomēr ir daudz neatbildētu jautājumu par to, kā šīs sugas labāk kultivēt bioloģiskajā lauksaimniecībā. Projekta laikā zinātnieku un praktiķu komanda no SIA “Field and Forest”, Vides risinājumu institūta un Latvijas organiskās sintēzes institūta pētīs tradicionālās zināšanas par šīm sugām, veidos inovatīvas tehnoloģijas deviņu savvaļas pavasara ārstniecības un aromātisko augu kultivēšanai bioloģiskos audzēšanas apstākļos potenciālai komerciālai izmantošanai medicīnā, kosmētikā un pārtikā.

 

Tradicionālo zināšanu izpētei tiks pielietotas etnobotānikas metodes. Vides risinājumu institūta pētnieki dosies etnobotānikas ekspedīcijās, kurās iegūs jaunas zināšanas par projektā pētāmo sugu vēsturisko izmantošanu un pielietošanas metodēm mūsdienās. Ekspedīcijās pētnieki  ievāks augu sēklu un drogu paraugus, ko tālāk pētīs eksperimentālajos laukos, lai iegūtu zināšanas par to kultivēšanu. Augsnes sastāvs, klimatiskie apstākļi un kultivācijas procesi var radīt nozīmīgas atšķirības augu ķīmiskajā sastāvā un augu materiāla bioloģiskajā aktivitātē. Tāpēc projektā paredzēta augu sastāva komponentu analīze ievāktajiem augiem – gan tiem, kas auguši savvaļā, gan tiem, kas – kontrolētos apstākļos. Īpašu uzmanību pētnieki pievērsīs potenciāli bīstamajiem savienojumiem.

Projekts “Inovatīvi risinājumi pavasara savvaļas ārstniecības un aromātisko augu audzēšanas tehnoloģijās un izmantošanā” (Nr. 1.1.1.1/18/A/043) tiek veikts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF),  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” atbalstu.

Papildu informācija par projektu pieejama šeit.