Jaunumi

SIA “Field and Forest” uzsāk videi draudzīgu veļas mazgāšanas kapsulu izstrādi

Apvienojot spēkus ar lielāko sadzīves ķīmijas produktu ražotāju Igaunijā Mayeri Industries AS, SIA “Field and Forest” uzsāk īstenot videi un cilvēkam draudzīga produkta – bioloģiskās ēteriskās eļļas saturošu ūdenī šķīstošu veļas mazgāšanas kapsulu, izstrādi.

Ņemot vēra pieaugošo pieprasījumu pēc apkārtējai videi un sabiedrības veselībai draudzīgām precēm un pakalpojumiem, ķīmijas, lauksaimniecības un citu jomu uzņēmumiem nākas pārskatīt savus ražošanas resursus un procesus. Tas paģērē ieviest inovatīvas videi draudzīgas tehnoloģijas, vienlaicīgi paverot iespējas radīt jaunus produktus, vērtību ķēdes un biznesa modeļus.

Abi uzņēmumi produkta attīstības procesā plānojušas veikt sekojošas darbības: rūpniecisko pētījumu, eksperimentālo izstrāžu un tirgus priekšizpēti; identificēt jaunā produkta iecerei atbilstošākos medicīniskos un aromātiskos augus; izstrādāt ražošanas protokolus augu ekstraktu un ēterisko eļļu iegūšanai; ķīmiskā sastāva analīzi; izpētīt ražošanas procesa tehnoloģiskos aspektus un inovatīva iepakojuma attīstības iespējas. Rezultātā partneri līdz 2019. gada oktobrim plāno izstrādāt videi draudzīgo veļas mazgāšanas kapsulu prototipu, kā arī pārbaudīt to reālai dzīvei pietuvinātos apstākļos un novērtēt tirgus potenciālu.

Inovatīvās veļas mazgāšanas kapsulas tiks izstrādātas projekta “Bioloģiskās ēteriskās eļļas saturošas ūdenī šķīstošas veļas mazgāšanas kapsulas” Nr. Est-Lat 82 (Akronīms – CAPSULES). Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds, Interreg V-A – Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit