Your address will show here +12 34 56 78

Lauksaimniecības produkcijas apstrādes pilnveidošana (Nr. 19-00-A00402-000021) 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

SIA Field and Forest pamatdarbība ir ārstniecības un aromātisko augu ražošana un pārstrāde. Uzņēmuma konkurētspējīgā priekšrocība ir zināšanas un prasmes ārstniecības un aromātisko augu (ĀAA) ar augstu aktīvo vielu koncentrāciju audzēšana un pārstrādē. SIA Field and Forest ir lielākais bioloģiski sertificētais kumelīšu audzētājs LatvijāSIA Field and Forest ir bioloģiski sertificēta saimniecība , kas aktīvi iesaistās pētniecības projektos jaunu sugu ieviešanai komercražošanā. 

Ņemot vērā arvien pieaugušo pieprasījumu pēc augstas kvalitātes bioloģiskiem ĀAA, SIA “Field and Forest turpina palielināt lauksaimniecības zemes platības un produkcijas ražošanu. Lai nodrošinātu to efektīvu apsaimniekošanu un diversificētu eksportam piedāvāto produkciju, 2020. gadā plānots pilnveidot līdzšinējo lauksaimniecības produkcijas apstrādi, būvējot jaunu ražotni. 

Mērķis: 

Projekta mērķis ir uzlabot līdzšinējo SIA “Field and Forest” lauksaimniecības produktu pārstrādi, būvējot specifiski uzņēmuma vajadzībām piemērotu lauksaimniecības produkcijas apstrādes ražotni. Ražotnē plānots iekļaut zaļās biomasas cehu, drogu pārstrādes cehukā arī tehnoloģiskās pārstrādes un pakošanas cehu. 

Aktivitātes: 

1) specifiskās ĀAA ražotnes izbūve, kas ļaus ne tikai celt ražošanas apjomus un rezultējošo produktu realizāciju, bet sniegs arī vairākus uzņēmējdarbības ieguvumus; 

2) pārstrādes ķēžu optimizēšana, kas veicinās darbinieku un pārstrādes efektivitāti un samazinās ražošanas izmaksas; 

3) ēkas pielāgošana lauksaimniecības produkcijai, kas ļaus vieglāk īstenot produkcijas pārstrādi, sagatavošanu, uzglabāšanu (piemēram, kaitēkļu kontrole) un eksportu; 

4) pieguļošo laukumu izbūve, kas nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu un tehnikai piemērotu loģistikas plūsmu uz un no ražotnes;  

5) iegādāta šķirošanas un tīrīšanas horizontālais optiskais galds, kas nodrošinās ražošanas efektivitāti un pārstrādes kvalitāti, samazinot manuālo darbu; 

6) jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde ; 

7būvmateriālu iegāde – ēkas būvmateriāli un naftas produktu atdalītāja sistēma, ēkai pieguļošo laukumu seguma materiāls. 


Rezultāti:
 

1) izveidota uzņēmumam specifiski pielāgota pārstrādes rūpnīca. Ēkas un tehnoloģiju apvienojums ļaus palielināt ražošanas apjomus un piedāvāt jaunus un inovatīvus produktus; 

2pēc projekta īstenošanas plānots palielināts pārstrādes uzņēmuma neto apgrozījumu; 

3nodrošināta efektīva vides prasību ievērošana – ieviestas gaisa vai ūdens piesārņojumu samazinošas tehnoloģijas lauksaimniecības produktu pārstrādes procesā; 

4veicināta klimata pārmaiņu samazināšana – ieviestas tehnoloģijas SEG un / vai amonjaka emisiju samazinājumam. 

 

Projekta norise: 2020. gads. 

Vadošais partneris: SIA “Field and Forest 

Projekta vadītāja: Valts Līcis

Projekta finansētājs: Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma 4. “Investīcijas materiālajos aktīvos projekta iesnieguma 4.02 apakšpasākums: “Atbalsts ieguldījumiem pārstrāde”. 

Projekta kopējais finansējums: attiecināmās izmaksas ir 568506,00 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums 294253,00 EUR.

0