Your address will show here +12 34 56 78

Apvienojot spēkus ar lielāko sadzīves ķīmijas produktu ražotāju Igaunijā Mayeri Industries AS, SIA “Field and Forest” uzsāk īstenot videi un cilvēkam draudzīga produkta – bioloģiskās ēteriskās eļļas saturošu ūdenī šķīstošu veļas mazgāšanas kapsulu, izstrādi.

Ņemot vēra pieaugošo pieprasījumu pēc apkārtējai videi un sabiedrības veselībai draudzīgām precēm un pakalpojumiem, ķīmijas, lauksaimniecības un citu jomu uzņēmumiem nākas pārskatīt savus ražošanas resursus un procesus. Tas paģērē ieviest inovatīvas videi draudzīgas tehnoloģijas, vienlaicīgi paverot iespējas radīt jaunus produktus, vērtību ķēdes un biznesa modeļus.

Abi uzņēmumi produkta attīstības procesā plānojušas veikt sekojošas darbības: rūpniecisko pētījumu, eksperimentālo izstrāžu un tirgus priekšizpēti; identificēt jaunā produkta iecerei atbilstošākos medicīniskos un aromātiskos augus; izstrādāt ražošanas protokolus augu ekstraktu un ēterisko eļļu iegūšanai; ķīmiskā sastāva analīzi; izpētīt ražošanas procesa tehnoloģiskos aspektus un inovatīva iepakojuma attīstības iespējas. Rezultātā partneri līdz 2019. gada oktobrim plāno izstrādāt videi draudzīgo veļas mazgāšanas kapsulu prototipu, kā arī pārbaudīt to reālai dzīvei pietuvinātos apstākļos un novērtēt tirgus potenciālu.

Inovatīvās veļas mazgāšanas kapsulas tiks izstrādātas projekta “Bioloģiskās ēteriskās eļļas saturošas ūdenī šķīstošas veļas mazgāšanas kapsulas” Nr. Est-Lat 82 (Akronīms – CAPSULES). Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds, Interreg V-A – Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit

0


Nr. Est-Lat 82, CAPSULES

Pasaulē arvien turpina pieaugt pieprasījums pēc apkārtējai videi un sabiedrības veselībai nekaitīgām precēm un pakalpojumiem. Tas liek uzņēmumiem pārskatīt savus ražošanas procesus, ieviest inovatīvas videi draudzīgas tehnoloģijas, vienlaicīgi paverot iespējas radīt jaunus produktus, vērtību ķēdes un biznesa modeļus.

Šajā projektā savas zināšanas, pieredzi un resursus ir apvienojuši divi uzņēmumi – lielākais sadzīves ķīmijas produktu ražotājs Igaunijā Mayeri Industries un bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums SIA “Field and Forest” no Latvijas.

Partnerības mērķis ir izstrādāt vietējos dabas resursos balstītu, videi un cilvēka veselībai draudzīgu produktu – bioloģiskās ēteriskās eļļas saturošu ūdenī šķīstošu veļas mazgāšanas kapsulu.

Mērķa sasniegšanai nepieciešams īstenot šādas darbības:

  1. Jauna produkta attīstību, tajā skaitā rūpniecisko pētījumu, eksperimentālo izstrādi un tirgus priekšizpēti. Sadarbības partneri identificēs jaunā produkta iecerei atbilstošākos medicīniskos un aromātiskos augus, izstrādās ražošanas protokolus augu ekstraktu un ēterisko eļļu iegūšanai, analizēs iegūtā materiāla ķīmisko sastāvu un tā mijiedarbību ar pārējām mazgāšanas līdzekļa komponentēm, izpētīs ražošanas procesa tehnoloģiskos aspektus, kā arī izvērtēs inovatīva iepakojuma attīstības iespējas. Tāpat partneri izstrādās un jaunā produkta prototipu, pārbaudīs tā darbību reālai dzīvei pietuvinātos apstākļos un novērtēs tirgus potenciālu.
  2. Mārketinga aktivitātes būs vērstas uz jaunā produkta vizuālās identitātes un patērētājiem saistoša un videi draudzīga iepakojuma izstrāde, dažādu mārketinga materiālu sagatavošanu ar mērķi radīt tirgus pieprasījumu un jaunā produkta testēšanu divās starptautiskās izstādēs.


Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada jūnijs – 2019.gada oktobris

Projekta partneri: Mayeri Industries AS (Igaunija) and SIA “Field and Forest” (Latvija)

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds, Interreg V-A – Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma

Projekta kopējais budžets ir EUR 623 652.55, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums ERDF EUR 419 186.71

Šis raksts atspoguļo autora uzskatus. Interreg V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas vadošā iestāde nav atbildīga par to, kā šī informācija var tikt izmantota.

 

0