Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
“Mayeri Industries” AS un SIA “Field and Forest” pārstāvji izstādes nepārtikas sektorā. Foto: SIA “Field and Forest”

2019. gada maijā  SIA “Field and Forest” sadarbībā ar Igaunijas uzņēmumu “Mayeri Industries” AS piedalījās starptautiskā privāto preču zīmju tirdzniecības izstādē Amsterdamā “World of Private Label”.  Izstādes dalībnieki un apmeklētāji iepazinās ar abu uzņēmumu produkcijām, kā arī Igaunijas – Latvijas Interreg projekta CAPSULES ietvaros topošo jauno produktu – bioloģiskās ēteriskās eļļas saturošas ūdenī šķīstošas veļas mazgāšanas kapsulas.

Izstādi organizē Privāto preču zīmju ražotāju asociācija (PLMA). Tā šogad pulcēja 2700 izstādes dalībieku un viesus no vairāk nekā 100 valstīm. Amsterdamā notikusī izstāde kalpo kā platforma uzņēmumu sadarbības tīklu paplašināšanai un iespēja iegūt dziļāku priekšstatu par uzņēmējdarbības attīstības iespējām pasaules tirgos.

SIA “Field and Forest” un “Mayeri” AS dalība izstādē norisinājās projekta “Bioloģiskās ēteriskās eļļas saturošas ūdenī šķīstošas veļas mazgāšanas kapsulas” (CAPSULES) Nr. Est-Lat 82. To līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Interreg V-A – Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.

Vairāk par CAPSULES projektu iespējams uzzināt šeit

0

Šī gada pavasara sezonā SIA “Field and Forest” un Vides risinājumu institūta pētnieki uzsākuši pēdējo 5 ārstniecības augu eksperimentālā dārza sezonu, lai iegūtu datus, analizētu augu ģenētiskos resursus un audzēšanai piemērotākos apstākļus, kā arī izstrādātu labākās audzēšanas tehnoloģijas katrai sugai.

Kārveles augs pavasarī veģetācijas periodā, Priekuļu novadā. Foto: SIA "Field and Forest"
Kārveles augs pavasarī veģetācijas periodā, Priekuļu novadā. Foto: SIA “Field and Forest”.

Tādi savvaļā augoši ārstniecības un aromātiskie augi kā ārstniecības baldriāns (Valeriana officinalis L.), ārstniecības kumelīte (Matricaria recutita), šaurlapu ehinācija (Echinacea angustifolia), ārstniecības pienene (Taraxacum officinale) un kārvele (Saposhnikovia divarcata) ir pazīstami ar augstu aktīvo vielu koncentrāciju. Šī iemesla dēļ tie ir pieprasīti farmācijā un kosmētikas ražošanā visā pasaulē. Ņemot vērā, ka Latvijā varētu būt pateicīgi apstākļi minēto augu audzēšanai, VRI sadarbībā ar SIA “Field and Forest” 2017. gadā Priekuļu novadā iekopa eksperimentālu dārzu, lai pētītu to ģenētiskos resursus un atlasītu bioloģiski un ekonomiski vērtīgākos.

2019.gada pavasarī uzsākusies eksperimentālā dārza pēdējā sezona. Tās laikā pētnieki vāks datus par augu augšanu, attīstību un ražu, lai varētu izstrādāt labākās audzēšanas tehnoloģijas katrai sugai. Pašlaik augi izmēģinājumu laukumos uzsāk veģetāciju pēc ziemas sezonas. Kopumā ziemošanas apstākļi 2018./2019.gadā bija labi, jau marta beigās atsākusies baldriāna un pienenes veģetācija. Parasti aprīļa mēnesī ir ļoti mainīgi laika apstākļi, tāpēc pirmās uzskaites pētnieki veiks tikai aprīļa beigās, kad veģetācija būs pilnībā atjaunojusies. Neskatoties uz to, jau aprīlī eksperimentālajā dārzā norisinās izmēģinājumu lauku kopšana, lai iznīcinātu nezāles, kuras sāk ataugt ātrāk un spēj augt zemākās temperatūrās, tādejādi apsteidzot ārstniecības augus.

Izmēģinājumu lauku kopšanas uzsākšana Priekuļu novadā. Foto: SIA "Field and Forest"
Izmēģinājumu lauku kopšanas uzsākšana Priekuļu novadā. Foto: SIA “Field and Forest”.

Darbi eksperimentālajā dārzā norisināsies līdz pat oktobrim. Tiks vērtētas dažādas lauksaimniecībā svarīgas augu pazīmes, kā arī ievākta raža un veiktas augu ķīmiskās analīzes. Šis ir trešais un noslēdzošais projekta gads un otrais, kurā eksperimentālajos dārzos dažādos kultivēšanas apstākļos tiek testēti minētie ārstniecības un aromātiskie augi. Abās šajās sezonās pētnieki augiem mēra ražīgumu, aktīvo vielu sastāvu un citus parametrus. Projekta rezultātā zinātnieki atlasīs bioloģiski un ekonomiski vērtīgākos un Latvijas klimatam piemērotākos ārstniecības un aromātisko augu genotipus. Zinātnieki attīstīs inovatīvu metodiku Latvijā sastopamo augstas vērtības ārstniecības un aromātisko augu kultivēšanai, kuras varētu tālāk izmantot ražotāji. Medicīnas un ārstniecības augu eksperimentālo lauku iekopšana un augu novērtēšana norisinās projekta “Medicīnisko un aromātisko augu ģenētiskās daudzveidības palielināšana”. Nr.1.1.1.1./16/A/307 ietvaros. To finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF),  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” ietvaros.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.

0

SIA “Field and Forest” sadarbībā ar Vides risinājumu institūta (VRI) pētniekiem un Latvijas Organiskās sintēzes institūtu attīstīs inovatīvas tehnoloģijas deviņu savvaļas pavasara ārstniecības un aromātisko augu kultivēšanai bioloģiskos audzēšanas apstākļos komerciālai izmantošanai medicīnā, kosmētikā un pārtikā.

Pļavas silpurene (Pulsatilla pratensis). Foto: SIA “Field and Forest”.

Jaunākās tirgus tendences uzrāda arvien pieaugošu pieprasījumu pēc komerciāli audzētiem aromātiskajiem un ārstniecības augiem. Latvijā savvaļā aug sugas ar augstu tirgus potenciālu un vienlaicīgi atšķirīgām bioloģiskajām īpašībām – gaiļbiksīte (Primula veris), smaržīgā madara (Galium odoratum), parastā zalktene (Daphne mezereum), parastā māllēpe (Tussilago farfara), pļavas silpurene (Pulsatilla pratensis), parastā kreimene (Convallaria majalis), efeju sētložņa (Glechoma hederacea), lielā strutene (Chaledonium majus) un raspodiņš (Alchemilla spp.). Šīs sugas ir pieprasītas farmācijā un kosmētikas rūpniecībā, tomēr ir daudz neatbildētu jautājumu par to, kā šīs sugas labāk kultivēt bioloģiskajā lauksaimniecībā. Projekta laikā zinātnieku un praktiķu komanda no SIA “Field and Forest”, Vides risinājumu institūta un Latvijas organiskās sintēzes institūta pētīs tradicionālās zināšanas par šīm sugām, veidos inovatīvas tehnoloģijas deviņu savvaļas pavasara ārstniecības un aromātisko augu kultivēšanai bioloģiskos audzēšanas apstākļos potenciālai komerciālai izmantošanai medicīnā, kosmētikā un pārtikā.

Tradicionālo zināšanu izpētei tiks pielietotas etnobotānikas metodes. Vides risinājumu institūta pētnieki dosies etnobotānikas ekspedīcijās, kurās iegūs jaunas zināšanas par projektā pētāmo sugu vēsturisko izmantošanu un pielietošanas metodēm mūsdienās. Ekspedīcijās pētnieki  ievāks augu sēklu un drogu paraugus, ko tālāk pētīs eksperimentālajos laukos, lai iegūtu zināšanas par to kultivēšanu. Augsnes sastāvs, klimatiskie apstākļi un kultivācijas procesi var radīt nozīmīgas atšķirības augu ķīmiskajā sastāvā un augu materiāla bioloģiskajā aktivitātē. Tāpēc projektā paredzēta augu sastāva komponentu analīze ievāktajiem augiem – gan tiem, kas auguši savvaļā, gan tiem, kas – kontrolētos apstākļos. Īpašu uzmanību pētnieki pievērsīs potenciāli bīstamajiem savienojumiem.

Projekts “Inovatīvi risinājumi pavasara savvaļas ārstniecības un aromātisko augu audzēšanas tehnoloģijās un izmantošanā” (Nr. 1.1.1.1/18/A/043) tiek veikts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF),  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” atbalstu.

Papildu informācija par projektu pieejama šeit.

0

Rudens un ziemas sezonā Vides risinājumu institūta un SIA “Field and Forest” pētnieki pievērsušies ziemošanas ietekmes pētīšanai, kā arī izvērtē 2018. gada sezonā ievāktās ražas kvalitātes datus eksperimentālajos ārstniecības augu (ārstnieciskais baldriāns (Valeriana officinalis L.), ārstniecības kumelīte (Matricaria recutita), šaurlapu ehinācija (Echinacea angustifolia), ārstniecības pienene (Taraxacum officinale) un kārvele (Saposhnikovia divaricata)) parauglaukumos Priekuļu novadā.Šobrīd projekta ietvaros ierīkotajos eksperimentālajos ārstniecības augu pētniecības parauglaukumos Priekuļu novadā ārstnieciskais baldriāns, ārstniecības kumelīte, šaurlapu ehinācija, ārstniecības pienene un kērvele ir zem sniega segas. Pirms ziemas iestāšanās pētnieki visus augus rūpīgi uzskaitīja, lai pavasarī varētu novērtēt, kā šīs sezonas ziemošanas apstākļi ietekmēs dažādas sugas un šķirnes, tajā skaitā arī Latvijā ievāktos genotipus.

Kamēr augi ziemo, pētnieki ķērušies pie iegūto datu apstrādes un analīzes. Šobrīd jau izdarīti sekojoši secinājumi – kaut arī pieneņu un baldriāna sakņu ražas novākšana var notikt vairāku mēnešu garumā, ražošanai svarīgi būtu noteikt precīzāku pareizo ražas novākšanas laiku. Pie šāda secinājuma pētnieki nonākuši, jo raža un tās kvalitatīvie rādītāji būtiski mainās paraugiem, kas ievākti, piemēram, septembrī vai oktobrī.Medicīnas un ārstniecības augu eksperimentālo lauku iekopšana un augu novērtēšana norisinās projekta “Medicīnisko un aromātisko augu ģenētiskās daudzveidības palielināšana”. Nr.1.1.1.1./16/A/307 ietvaros. To finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF),  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” ietvaros.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.

0

2018. gada decembrī SIA “Field and Forest” pārstāvji kopā ar sadarbības partneriem AS “Mayeri Industries” devās uz Šanhaju Ķīnā, lai piedalītos privāto preču zīmju izstādē “Shanghai Private Label Fair”. Izstādes dalībniekiem un apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar abu uzņēmumu produkcijām, kā arī topošo jauno produktu – ūdenī šķīstošas veļas mazgāšanas kapsulas, kas satur bioloģiskās ēteriskās eļļas.Šanhajas privāto preču zīmju izstāde norisinājās Šanhajas Jaunajā starptautiskajā izstāžu centrā. Izstāde ir platforma uzņēmumu sadarbības tīklu paplašināšanai un iespēja iegūt dziļāku priekšstatu par uzņēmējdarbības attīstības iespējām Āzijas tirgos.SIA “Field and Forest” un AS “Mayeri Industries” dalība iztādē norisinājās Igaunijas – Latvijas Interreg projekta “Bioloģiskās ēteriskās eļļas saturošas ūdenī šķīstošas veļas mazgāšanas kapsulas” (CAPSULES) ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds Interreg V-A – Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros (projekta identifikācijas numurs: Est-Lat 82). 

Vairāk par CAPSULES projektu iespējams uzzināt šeit.
0

Ar kumelīšu ķīmiskā sastāva, baldriāna un pieneņu sakņu izpēti  Vides risinājumu institūta un SIA “Field and Forest” pētnieki turpina vairāku Latvijas un ārvalstu ārstniecības augu (baldriāna, kumelītes, pienenes, ehinācijas un kērveles) ģenētisko resursu un ražīguma izvērtējumu.

Vasaras izskaņā vērtēti ārstniecības kumelīšu ģenētisko resursu lauciņi, kas iekopti 2 hektāru eksperimentālajos laukos Priekuļu novadā. No tiem ievākti paraugi, kurus pētnieki nogādājuši laboratorijā, lai turpinātu kumelīšu ķīmiskā sastāva analīzi.

Lai noteiktu labāko agrotehnisko pieeju augstas un kvalitatīvas baldriāna un pieneņu ražas ieguvei, septembri un oktobri pētnieki pavada, vācot šo augu paraugus, novērtējot to apjomu un kvalitāti. Pirmie rezultāti liecina, ka ražošanas laukos gan pienenēm, gan baldriānam saknes attīstās spēcīgāk, tāpēc tajos iegūstama lielāka raža.

Izpētes darbi norisinās projekta “Medicīnisko un armoātisko augu ģenētiskās daudzveidības palielināšana”. Nr.1.1.1.1./16/A/307 ietvaros. To finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF),  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” ietvaros.

0

Apvienojot spēkus ar lielāko sadzīves ķīmijas produktu ražotāju Igaunijā Mayeri Industries AS, SIA “Field and Forest” uzsāk īstenot videi un cilvēkam draudzīga produkta – bioloģiskās ēteriskās eļļas saturošu ūdenī šķīstošu veļas mazgāšanas kapsulu, izstrādi.

Ņemot vēra pieaugošo pieprasījumu pēc apkārtējai videi un sabiedrības veselībai draudzīgām precēm un pakalpojumiem, ķīmijas, lauksaimniecības un citu jomu uzņēmumiem nākas pārskatīt savus ražošanas resursus un procesus. Tas paģērē ieviest inovatīvas videi draudzīgas tehnoloģijas, vienlaicīgi paverot iespējas radīt jaunus produktus, vērtību ķēdes un biznesa modeļus.

Abi uzņēmumi produkta attīstības procesā plānojušas veikt sekojošas darbības: rūpniecisko pētījumu, eksperimentālo izstrāžu un tirgus priekšizpēti; identificēt jaunā produkta iecerei atbilstošākos medicīniskos un aromātiskos augus; izstrādāt ražošanas protokolus augu ekstraktu un ēterisko eļļu iegūšanai; ķīmiskā sastāva analīzi; izpētīt ražošanas procesa tehnoloģiskos aspektus un inovatīva iepakojuma attīstības iespējas. Rezultātā partneri līdz 2019. gada oktobrim plāno izstrādāt videi draudzīgo veļas mazgāšanas kapsulu prototipu, kā arī pārbaudīt to reālai dzīvei pietuvinātos apstākļos un novērtēt tirgus potenciālu.

Inovatīvās veļas mazgāšanas kapsulas tiks izstrādātas projekta “Bioloģiskās ēteriskās eļļas saturošas ūdenī šķīstošas veļas mazgāšanas kapsulas” Nr. Est-Lat 82 (Akronīms – CAPSULES). Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds, Interreg V-A – Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit

0

Jaunumi

Lai salīdzinātu Latvijas un ārvalstu ārstniecības augu (baldriāna, kumelītes, pienenes, ehinācijas un kārveles) ģenētiskos resursus, pētnieki no SIA “Field and Forest” un Vides risinājumu institūta ierīkojuši eksperimentālos pētniecības laukus 2 hektāru apmērā, uzsākuši augu ražas ievākšanu un analīzi laboratorijas apstākļos.

2018. gada karstā un sausā vasara radījusi nopietnus izaicinājumus lauku iekopšanai, tomēr pēc intensīviem lauku darbiem pētnieki ir nonākuši augu ievākšanas un izvērtēšanas fāzē. Šobrīd pētnieki veic 2017. gada augustā iestādīto pieneņu un baldriānu datu ievākšanu. Kumelīšu lauki jau novākti un ražas apjomi novērtēti, turpinās kumelīšu ēterisko eļļu un kvalitātes analīze laboratorijas apstākļos. Pēc tam laboratorijā nonāks baldriāna un pieneņu saknes.Medicīnas un ārstniecības augu eksperimentālo lauku iekopšana un augu novērtēšana norisinās projekta “Medicīnisko un armoātisko augu ģenētiskās daudzveidības palielināšana”. Nr.1.1.1.1./16/A/307 ietvaros. To finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF),  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” ietvaros.  

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit


0

SIA “Field and Forest” un Vides risinājumu institūta (VRI) pētnieki veikuši ķīmiskās analīzes 2017. gadā Latvijas teritorijā ievāktajiem pieneņu un baldriāna sakņu paraugiem. To rezultātus pētnieki salīdzināja ar Eiropas farmaceitiskās rūpniecības (European Pharmacopea) standartos ietvertajiem rādītājiem.

Kā norāda SIA “Field and Forest” vadošā pētniece Arta Kronberga, analīžu rezultāti apstiprina pieņēmumu, ka Latvijas robežās iespējams atrast dažādus paraugus ar atšķirīgām īpašībām. Piemēram, ēterisko eļļu saturs Raunas novadā ievāktā baldriāna saknes paraugam bija tikai 46% no nepieciešamā minimālā ēterisko eļļu daudzuma, taču paraugiem, kas tika ievākti Lēdmanes pagastā, Rendas pagastā un Jaunsvirlaukas pagastā, ēteriskās eļļas saturs saknēs pārsniedz minimālās prasības robežu vairāk nekā par 250%.Līdzīgi rezultāti iegūti, izvērtējot arī ievāktos pieneņu sakņu paraugus. Pienenēm tika vērtēts triju fenolskābju (antioksidantu) daudzums ievāktajās saknēs un dažādiem paraugiem tas atšķīrās pat divas reizes. Visvairāk fenolskābes bija atrodamas paraugos, kas ievākti Priekuļu novadā, Amatas novadā un Kuldīgas novadā, bet vismazāk – paraugos no Talsu novada, Vecumnieku novada.

Ekspedīcijās ievāktie paraugi auga ļoti atšķirīgās vietās ar dažādiem augšņu rādītājiem, mitruma režīmiem, augu sastāviem, apsaimniekošanas veidiem, līdz ar to pagaidām nav iespējams precīzi noteikt ievākto paraugu ģenētisko potenciālu. Precīzākiem secinājumiem nepieciešami tālāki pētījumi, tāpēc VRI un SIA “Field and Forest” pētnieki šobrīd  iekārto izmēģinājumus, kuros ievāktos paraugus būs iespējams salīdzināt vienādos augšanas apstākļos.

Augu ķīmiskās analīzes un pētījums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības (ERAF) fonda atbalstītā projekta “Medicīnisko un aromātisko augu ģenētiskās daudzveidības palielināšana” Nr.1.1.1.1./16/A/307 ietvaros. To finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF),  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” ietvaros.Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.

0

Jaunumi
SIA “Field and Forest” sadarbībā ar starptautiski atzītiem lauksaimniecības ekspertiem un pētniekiem no Vides risinājumu institūta izstrādās inovatīvas metodes pasaulē pieprasītu ārstniecības augu – žeņšeņa (Panax spp.) un Ķīnas zirdzenes (Angelica sinensis) audzēšanai, kā arī kopā ar “Apsara” tēju fabriku no minētajiem produktiem attīstīs jaunus pārtikas produktus.

2017.gadā starptautiskā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) uzsvēra, ka, neskatoties uz Latvijas centīgo ekonomikas izaugsmi, mazā eksporta dēļ tā joprojām nav pietiekami ātra. Lai spētu ielauzties un noturēties starptautiskajā tirgū, Latvijai nepieciešams meklēt jaunas nišas un eksportspējīgus produktus.

Novērojams, ka pasaulē strauji aug pieprasījums pēc ārstniecības augiem un to produktiem, kas spētu aizvietot ķīmiskos medicīnas, kosmētikas un pārtikas produktus. Ārstniecības augu pētnieki norāda, ka Latvijas meteoroloģiskie apstākļi un augsnes īpatnības ir ļoti labi piemērotas kā žeņšeņa un zirdzenes, tā arī citu ārstniecības augu audzēšanai. VRI un SIA “Field and Forest”, sadarbojoties ar zinātniekiem, lauksaimniekiem, agronomiem un uzņēmējiem, turpmāko četru gadu laikā meklēs piemērotākās metodes un tehnoloģijas žeņšeņa un zirdzenes audzēšanai, testēs iespējas tos audzēt meža ekosistēmā, veiks to audzēšanas ekonomisko analīzi, kā arī kopā ar “Apsara” tēju fabriku veidos jaunus žeņšeņa un zirdzenes tējas maisījumus. Tādējādi plānots likt pamatus eksportspējīgu Latvijas produktu attīstīšanai nākotnē.


Līdz ar audzēšanas metodes izstrādi SIA “Field and Forest” cer arīdzan ieviest labo praksi starpdisciplinārai pieejai jaunu produktu attīstīšanā. Šoreiz sadarbosies lauksaimniecības, lauksaimniecību produktu pārstrādes, uzņēmējdarbības un pētniecības nozaru pārstāvji. Sagaidāms, ka rezultātā tiks radītas jaunas prasmes un
zināšanas, ko iespējams pārnest uz citām pētniecības un lauksaimniecības jomām.

Inovatīvās metodes un tehnoloģijas tiek izstrādātas ES Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) 16.pasākuma Sadarbība 16.2. apakšpasākuma “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” atbalstītā projekta “Inovatīvu žeņšeņa un Ķīnas zirdzenes audzēšanas tehnoloģiju un pārtikas produktu izstrāde” (Nr. 17-00-A01620-000008) ietvaros.

0

PREVIOUS POSTSPage 1 of 2NO NEW POSTS