Your address will show here +12 34 56 78

Latvijā sastopamajiem pavasara ārstniecības un aromātiskajiem augiem piemīt augsts potenciāls to audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, kā arī tos iespējams izmantot medicīnā, kosmētikā un pārtikā. Bioloģiskā saimniecība SIA “Field and Forest” sadarbībā ar Vides risinājumu institūta (VRI) pētniekiem un Latvijas Organiskās sintēzes institūtu pēta 9 pavasara augu sugu potenciālu un izstrādā inovatīvas tehnoloģijas to kultivēšanai bioloģiskos apstākļos.

Par šī pētījuma galvenajiem varoņiemŠim pētijumam izvēlēti sekojoši augi – gaiļbiksīte (Primula veris), smaržīgā madara (Galium odoratum), parastā zalktene (Daphne mezereum), parastā māllēpe (Tussilago farfara), pļavas silpurene (Pulsatilla pratensis), parastā kreimene (Convallaria majalis), efeju sētložņa (Glechoma hederacea), lielā strutene (Chaledonium majus) un raspodiņš (Alchemilla spp.).

Ar pētījuma gaitu un jaunākajiem secinājumiem iepazīstināja SIA “Field and Forest” vadošā pētniece Dr. Arta Kronberga.


VRI: Kam pievērsāties 2020. gada vasaras un rudens pētniecības sezonās?

Dr. Arta Kronberga (A.K.): 2020. gada vasaras un rudens periodā turpinām meklēt piemērotākās tehnoloģijas Latvijā sastopamu savvaļas pavasara ārstniecības un aromātisko augu kultivēšanai bioloģiskos audzēšanas apstākļos.

“Pētāmās sugas ir ļoti atšķirīgas, nav tādas vienas pareizās audzēšanas tehnoloģijas, kura pielietojama visiem augiem. Katrai sugai mēs pieejam individuāli, meklējot piemērotākās.”

Veicam sēklu diedzēšanas izmēģinājumus, dažas no sugām mēs stādam, dažas sējam, atšķirīgs ir arī sēšanas un stādīšanas laiks, izmēģinām arī ēnojuma sistēmas, audzēšanu plēvē, kā arī vērtējām ievākto populāciju atšķirības un bioloģiskā mēslojuma ietekmi.

VRI: Augu audzēšana plēvē – kāpēc izmēģinājāt šādu metodi?

A.K.: Tas ir audzēšanas veids. Stādot augu, augsnes virsmu pārklāj ar speciālu lauksaimniecības plēvi, kas nodrošina mitruma caurlaidību un palīdz cīņā ar nezālēm.  Plēves izmēģinājumus mēs izmantojam atsevišķām ilggadīgajām augu sugām, jo šī tehnoloģija palīdz aizturēt nezāļu dīgšanu un palielina augu konkurētspēju.  Viens no augiem, kuru vēlējāmies audzēt plēvē bija efeju sētložņa, jo tas palīdzētu šo augu novākt. Šis augs stiepjas pa zemi un novācot augi ir aplipuši ar augsni.

VRI: Kāpēc veicāt dažādu bioloģisko mēslojumu izmēģinājumus?

A.K.: Bioloģiskā mēslojuma izmēģinājumus veicām, jo tie lauksaimniecībā ir parādījušies salīdzinoši nesen. Nav pietiekamas informācijas par mēslojumiem un to iedarbību, īpaši uz ārstniecības augiem – cik tie ir efektīvi un cik bieži tie būtu jālieto? Šī pētījuma ietvaros mēs pētām to iedarbību un mēģinām atbildēt uz šiem jautājumiem.

VRI: Minējāt, ka esat veikuši arī sēklu diedzēšanas izmēģinājumus. Kā veicies tajos un kādus secinājumus varat izdarīt no tiem?

A.K.: Mēs veicām izmēģinājumu ciklus, lai atrastu risinājumus, kā ātrāk sadiedzēt lēni dīgstošu augu sēklas. Piemēram, parastās kreimenes sēklas nedīgst pat divus gadus, jo tām ir jāiziet pēcbriedes periods. To dēvē arī par stratifikāciju – vides iedarbību kopums, kas rada sēklas dīgtspēju. Tik ilgs sēklu sagatavošanas periods nav piemērots komerciālai lauksaimniecībai. Esam izstrādājuši metodi, kas kontrolētos apstākļos veic dabisko apstākļu simulēšanu, piemēram, aukstuma perioda simulēšanu laboratorijā, ko sēkla dabīgos apstākļos piedzīvo ziemā, tādējādi paātrinot stratifikāciju. Izmēģinājumi daļai lēni dīgstošo augu sugām bijuši veiksmīgi, un gatavojamies rezultātus publicēt zinātniskajos žurnālos.

VRI: 2019. gada sezonā veiktajos savvaļas sēklu diedzēšanas izmēģinājumos secinājāt, ka parastās zalktenes (Daphne mezereum) sēklas dīgst pat divus gadus. Kā attīstījušies šī auga izmēģinājumi, vai izdevies atrast piemērotāko šī auga pavairošanas metodi?

A.K.: Pētījuma laikā noskaidrojām, ka savvaļas zalktene ražo ļoti maz sēklu, un šīs sēklas dīgst ļoti lēni. Secinājām, ka šī auga pavairošana ar sēklām komerciālai audzēšanai nav piemērota. Zalktenes audzēšanas metodei meklējam pavisam atšķirīgu pieeju. Rudens periodā esam uzsākuši jaunu izmēģinājumu sēriju, lai saprastu, kā šo augu pavairot ar spraudeņiem. Izmantojam zinātniskajā literatūrā pieejamo informāciju un izmēģinām dažādas spraudeņu pavairošanas metodes, Testējam dažādas vides, augu hormonu ietekmi un šo abu faktoru kombinācijas. Pavairošana ar spraudeņiem ir plaši pielietota metode komerciālajā audzēšanā, kur kontrolētos apstākļos apsakņo auga fragmentu, kuram sākotnēji nav saknes.

“Jau sākumā zinājām, ka nevarēsim uzzināt pilnīgi visu par  šīm sugām. Svarīgi katrai sugai noteikt vājos punktus un atrast risinājumu, kas ļautu šos augus audzēt komerciālajā lauksaimniecībā. Piemēram, ja mēs atklājam, ka zalktene ar sēklām nedīgst, tad mēs izmēģinām šo augu pavairot ar spraudeņu apsekošanas metodi.”

 


VRI: Jūs veicat arī augu attīstības novērtēšanu izmēģinājumu laukos.  Kādus secinājumus esat izdarījuši?

A.K.: Lauka izmēģinājumos vērtējam, kā katra no pētāmajām sugām ieaugas. Esam novērojuši krasas atšķirības gan starp sugām, gan dažādām populācijām vienas sugas ietvaros. Ir populācijas, kas lauka apstākļos adaptējas labāk un ir tādas, kuras ne tik labi. Šīs atšķirības spējam novērtēt, vizuāli apskatot augu, bet precīzākai datu ievākšanai mēs izmantojam dronu tehnoloģijas. Ar tām veicam regulārus pārlidojumus, kuru laikā ievācam datus. Iegūtos datus apstrādā speciāli izstrādāts algoritms, kas no attēlu datiem spēj aprēķināt augu daudzumu, veģetācijas attīstību un augu attīstības kapacitāti, salīdzinot ar nezālēm. Lai novērotu attīstību, Dronu pārlidojumus veic noteiktā augstumā aptuveni vienu reizi divās nedēļās.

VRI: Lai sēklas spētu dīgt,  tām ir nepieciešams noteikts vides iedarbību kopums, piemēram aukstuma periods. Kā šos procesus ietekmē siltās ziemas, kas radušās klimata pārmaiņu ietekmē?

A.K.: Labs jautājums! Vairumam pētāmo augu ir nepieciešams aukstuma periods, lai tie pavasarī uzziedētu, bet šobrīd nav precīzi zināms, kādas temperatūras ir nepieciešamas katram no augiem. Katrai sugai ir noteikta zemo temperatūru summa, kas tai nepieciešama, lai izietu aukstuma periodu. Pētot augus, mēs krājam zināšanas. Konkrētus secinājumus mēs nevarēsim izdarīt, jo tam nepieciešami kontrolēti apstākļi, kuros ir iespējams precīzi novērtēt temperatūru un dienu skaitu, kas nepieciešams katrai augu sugai. Toties iegūsim vispārēju ieskatu par katru no augiem.

VRI: Vai klimata izmaiņas savvaļas augu audzēšanu ietekmē arī kā citādi?

A.K.:Esam novērojuši interesantu parādību. Temperatūras izmaiņu dēļ vairākām sugām sajūk sezonas. Redzam, ka pavasara augi atkārtoti uzzied rudens periodā, piemēram, šobrīd zied gaiļbiksīši un silpurenes. Mēs rudenī uzziedējušos ziedus uzskaitām, bet griežam nost, jo tas var ietekmēt nākamās sezonas augu ražu. Augi gluži vienkārši iztērē spēkus un pavasarī vairs neuzzied. Šādus secinājumus izdarījām, jo šajā pavasarī vairs neuzziedēja zalktenes, kuras izmēģinājumu dārzos Priekuļos uzziedēja 2019. gada rudenī.VRI: Kāda ir Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) iesaiste šajā pētījumā?

A.K.: Latvijas Organiskās sintēzes institūta pētnieki šajā pētījumā veic nozīmīgu darbu, jo sniedz ieskatu tajā, cik vērtīgi ir izmēģinājumu laukos izaudzētie augi. OSI pētnieki šobrīd veic 3 nozīmīgus izmēģinājumus:

Augu ķīmiskās analīzes, lai noskaidrotu aktīvo vielu sastāvu deviņiem ārstniecības un aromātiskajiem augiem, kas šajā pētījumā kultivēti bioloģiskos audzēšanas apstākļos. OSI pētnieki jau ir identificējuši augus ar vērtīgāko ķīmisko sastāvu, kuriem būtu interesanti veikt tālākus pētījumus.

Augu ekstraktu ietekmi uz šūnām. Šobrīd  OSI pēta augu ekstraktu ietekmi uz šūnām, piemēram, kā šie ekstrakti ietekmē šūnu augšanu. Pētnieki audzē dažādas dzīvo organismu šūnas un, liekot klāt pētāmo augu ekstraktus, vērtē šūnu attīstību. Tas šajā pētījumā ir ļoti nozīmīgi. Ja mēs varam secināt, ka pētāmajos augos ir dažādas aktīvās vielas, tad OSI mums var palīdzēt noskaidrot, vai tās ir atbilstošas medicīnas, kosmētikas un pārtikas sektoru vajadzībām.

Alkaloīdu līmenis augos. Ārstniecības augi satur vairākas alkaloīdu grupas, daļa no tiem var būt arī indīgi. OSI pēta alkaloīdu līmeni augos, lai noteiktu vai pētījumā apskatītie ārstniecības augi ir  atbilstošas medicīnas, kosmētikas un pārtikas sektoru vajadzībām.

VRI: Kādus sagatavošanās darbus plānojat veikt pirms ziemas perioda iestāšanās?

A.K.:  Veģetācijas sezonas beigās visos izmēģinājumu laukos  veiksim precīzu augu uzskaiti, lai pēc pārziemošanas varētu veikt salīdzinājumus. Šie dati apvienojumā ar metroloģisko apstākļu reģistrēšanu mums sniegs informāciju par to, kā savvaļas augi pārziemojuši komerciālās lauksaimniecības apstākļos.

Pavasara augu izpēte norisinās projekta “Inovatīvi risinājumi pavasara savvaļas ārstniecības un aromātisko augu audzēšanas tehnoloģijās un izmantošanā” (Nr. 1.1.1.1/18/A/043) ietvaros. Tas tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF),  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” atbalstu.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.

0

SIA “Field and Forest” ir bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums, kas specializējas ārstniecības augu apstrādē un pārstrādē. Paplašinot darbības sfēru, aicinām uzņēmumam pievienoties ražošanas iekārtu inženieri.


Darba vieta Priekuļos.


Darba uzdevumi:

 • Ārstniecības augu ražošanas mēroga pārstrādes iekārtu (tvaika destilatori, dažādi ekstraktori, tvaika ģeneratori un citas) apkalpošana un nepieciešamo remontdarbu veikšana;
 • Ārstniecības augu pilota mēroga pārstrādes iekārtu (tvaika destilatori, dažādi ekstraktori, tvaika ģeneratori un citas)  apkalpošana un nepieciešamo remontdarbu veikšana;
 • Piedalīties jaunu tehnisko projektu izstrādē.


Piedāvājam:

 • Atbildīgu un dinamisku pilna laika darbu Priekuļos, Izstādes ielā 2;
 • Darba algu no 1500 € līdz 2100 € (bruto), atkarībā no iepriekšējās pieredzes un prasmēm;
 • Veselības apdrošināšanu.


Prasības:

 • Augsta atbildības izjūta un precizitāte;
 • Prasme organizēt savu darbu;
 • Pieredze ražošanas iekārtu apkalpošanā;
 • Zināšanas un pieredze metināšanā (TIG, MMA);
 • Zināšanas un pieredze darbā ar elektroiekārtām (Bz vai Cz grupa);
 • Vēlama pieredze un kvalifikācija darbam ar augstspiediena tvaika ģeneratoriem;
 • Vēlama pieredze konstruēšanā, tehnisko shēmu zīmēšanā un lasīšanā.

 

Interesentiem lūdzam sūtīt CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu liene.kienkas@fieldandforest.lv līdz 2020. gada 1. septembrim. Jautājumu gadījuma zvanīt +371 27810587 (Liene)

Vairāk par uzņēmumu: www.fieldandforest.lv

0

SIA “Field and Forest” ir bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums, kas specializējas ārstniecības augu apstrādē un pārstrādē. Paplašinot darbības sfēru, aicinām uzņēmumam pievienoties jaunu produktu attīstības speciālistu.

Darba vieta Priekuļos.

Darba uzdevumi:

 • Piedalīties jaunu ārstniecības augu pārstrādes produktu izstrādē;
 • Plānot un realizēt eksperimentus pilota mēroga ārstniecības augu pārstrādes laboratorijā;
 • Veikt jaunākās literatūras un likumdošanas apskatus.


Piedāvājam:

 • Atbildīgu un dinamisku pilna laika darbu Priekuļos, Izstādes ielā 2;
 • Nepieciešamās apmācības darba veikšanai;
 • Darba algu no 1200 € līdz 1700 € (bruto), atkarībā no iepriekšējās pieredzes un prasmēm;
 • Veselības apdrošināšanu.


Prasības:

 • Augsta atbildības izjūta un precizitāte;
 • Prasme organizēt savu darbu;
 • Darba pieredze ražošanas uzņēmumā;
 • Darba pieredze produktu izpētes un attīstības (R&D) laboratorijā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Izglītība vai iesākta izglītība bioloģijā, biotehnoloģijās, ķīmijā vai vides zinātnē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Likumdošanas pārzināšana pārtikas, kosmētikas, augu aizsardzības līdzekļu un farmācijas nozarēs tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Vēlamas angļu valodas prasmes;
 • Interese un zināšanas par ārstniecības augiem un to pielietojumu kosmētikā, pārtikā un farmācijā tiks uzskatītas par priekšrocību.

Interesentiem lūdzam sūtīt CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu liene.kienkas@fieldandforest.lv līdz 2020. gada 1. septembrim. Jautājumu gadījuma zvanīt +371 27810587 (Liene).

Vairāk par uzņēmumu: www.fieldandforest.lv
0

2019.gada augustā Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums SIA “Field and Forest” un lielākais Igaunijas sadzīves ķīmijas ražošanas uzņēmums “Mayeri Industries” AS uzsāka kopīgu darbu pie jaunu šķidro mājsaimniecības tīrīšanas un personīgās higiēnas līdzekļu izstrādes. To pamatā tiks izmantots augu valsts ūdens kā dabīgā smaržviela. Plānots, ka projekta rezultātā tiks radīti četru jaunu produktu prototipi – šķidrās ziepes, universālais līdzeklis, veļas mīkstinātājs un trauku mazgājamais līdzeklis.

Jauno produktu attīstībai partneri veic rūpniecisko pētījumu. Laika posmā no 2020.gada aprīļa līdz jūlija beigām SIA “Field and Forest” ieguva kumelīšu, priežu un egļu ūdens paraugus, laboratorijas apstākļos īstenoja ūdens frakcionēšanas eksperimentus, veica ķīmiskā sastāva analīzes un vērtēja izejvielu organoleptiskās īpašības. Ņemot vērā iegūtos rezultātus, projekta partneri vienojās, ka tālākajos vakuuma frakcionēšanas eksperimentos kā galvenā izejviela tiks izmantots priežu ūdens.

Minētajā laikā periodā SIA “Field and Forest” uzsāka dokumentācijas gatavošanu COSMOS un labas lauksaimniecības prakses sertifikātu iegūšanai.

Jaunu šķidro tīrīšanas un personīgās higiēnas līdzekļu izstrāde notiek Interreg V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros (projekta identifikācijas numurs EST-LAT 128, Herbal Waters).

Šis raksts atspoguļo autora uzskatus. Interreg V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas vadošā iestāde nav atbildīga par to, kā šī informācija var tikt izmantota.

Par uzņēmumiem

Mayeri Industries AS ir lielākais sadzīves ķīmijas produktu ražotājs Baltijas valstīs. Tas pārdod produktus Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā un ir pārliecināts, ka mazgāšanas līdzekļus var ražot videi draudzīgi. Mayeri Industries AS ir lielākais produktu portfelis Eiropā, kuram piešķirts ES Ecolabel sertifikāts.

SIA “Field and Forest” ir sertificēts bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums, kas darbojas kopš 2005.gada. Tas ražo un pārstrādā ārstniecības un aromātiskos augus, un ir viens no lielākajiem bioloģisko kumelīšu audzētājiem Austrumeiropā. Uzņēmuma pētniecības un attīstības aktivitātes ir saistītas ar augu ģenētiskās daudzveidības palielināšanu, tradicionālo zināšanu ievākšanu, jaunu audzēšanas tehnoloģiju attīstību un augstākas pievienotās vērtības produktu attīstību.

Vairāk par projektu šeit.

0

Lauksaimniecības eksperti un bioloģiskā saimniecība SIA “Field and Forest” sadarbībā ar Vides risinājumu institūta (VRI) pētniekiem un Latvijas Organiskās sintēzes institūtu veic pētījumu, kurā izstrādā inovatīvas tehnoloģijas deviņu Latvijā sastopamu savvaļas pavasara ārstniecības un aromātisko augu kultivēšanai bioloģiskos audzēšanas apstākļos potenciālai komerciālai izmantošanai medicīnā, kosmētikā un pārtikā – gaiļbiksīte (Primula veris), smaržīgā madara (Galium odoratum), parastā zalktene (Daphne mezereum), parastā māllēpe (Tussilago farfara), pļavas silpurene (Pulsatilla pratensis), parastā kreimene (Convallaria majalis), efeju sētložņa (Glechoma hederacea), lielā strutene (Chaledonium majus) un raspodiņš (Alchemilla spp.).

Ar pētījuma gaitu un jaunākajiem secinājumiem iepazīstināja pētījuma zinātniskā vadītāja Dr. Arta Kronberga.


Kam pētījumā pievērsāties 2020. gada pavasara un vasaras sezonās?


Dr. Arta Kronberga:
Pavasara un vasaras sezonas pētījumā aizrit ļoti intensīvā darbā. Pavasara periodā siltumnīcās audzējām stādus, lai pēc tam ierīkotu lauka izmēģinājumus visām deviņām pētītajām sugām. Ņemot vērā katras sugas bioloģiju, izmēģinājumos vērtējam, kā augu augšanu ietekmē dažādi faktori, piemēram, attālums starp augiem, audzēšana plēvē vai augsnē, sēja ar sēklām vai stādīšana ar stādiem. Strutenei un gaiļbiksītei izmēģinām arī dažādus bioloģiskajai lauksaimniecībai atļautus mēslojumus un to efektivitāti.

 


Pētījumā vērtējat kā augu augšanu ietekmē dažādi faktori, kā izvēlējāties šīs dažādās audzēšanas pieejas?

 

A.K.: Šo pavasara augu audzēšana lauksaimniecībā ir reti sastopama, tāpēc, lai atrastu pareizāko pieeju mēs apvienojām zināšanas par sugu bioloģiju, pētnieku pieredzi un zinātniskajās publikācijās atrodamo informāciju. Ieskatu sniedza arī 2019. gada sezonas izmēģinājumos uzkrātā pieredze, piemēram, kā katra suga reaģē dažādos apstākļos.

 

Dažus no pētītajiem augiem stādāt ar stādiem un dažus sējāt, kāpēc izmantotas dažādas pieejas? Vai abas pieejas izmēģinājāt visiem pētītajiem pavasara augiem?

 

A.K.: Nē, pētāmās sugas ir ļoti atšķirīgas, piemēram, sēklu dīgšanas ilgumā. Ir sugas, kuru sēklas sadīgst ātri, bet ir arī tādas, kuru sadīgšanai ir nepieciešami divi gadi. Tām sugām, kurām sēklas ievākt ir teju neiespējami, secinājām, ka tas nav veiksmīgs ražošanas risinājums. Tāpēc mēs izmēģinām kā ir audzēt attiecīgos augus veģetatīvi. Katram no pētītajiem augiem piemeklējam risinājumu, kas būt atbilstošāks komerciālai audzēšanai.


Kā notiek augu audzēšana plēvē?

 

A.K.: Tas ir audzēšanas veids, kad augu stādot augsnes virsmu pārklāj ar speciālu lauksaimniecības plēvi, kas nepārtrauc mitruma caurlaidību, bet palīdz cīņā ar nezālēm, šos stādījumus nav nepieciešams ravēt. Tā ir visur pasaulē plaši izmantota metode.

 

Vai izdarāmi jau pirmie secinājumi par to, kuri no pētītajiem augiem audzējami komerciālajā lauksaimniecībā?

 

A.K.: Šobrīd par to vēl ir pāragri spriest, jo nav noslēgušās augu ķīmiskās analīzes, kuras šajā pētījumā veic Latvijas Organiskās sintēzes institūta pētnieki. Lai veiktu jebkāda veida secinājumus ir būtiski apvienot zināšanas par agrotehnisko izmēģinājumu rezultātiem un augu ķīmisko sastāvu, kas realitātē parāda kāds tad ir ķīmiskais sastāvs augiem, kas iegūti savvaļā un izaudzēti lauka izmēģinājumos.

 

Kādus bioloģiskajai lauksaimniecībai atļautus mēslojumus izmēģināt?

 

A.K.: Šie augi savvaļā augot saskarās ar dažādiem faktoriem, kas ietekmē ražas kvalitāti. Šajā pētījumā mērķis ir šos augus izaudzēt, lai iegūtu konkurētspējīgu ražu. Ja mēs vēlamies iegūt pietiekami augstu ražas līmeni, nepieciešams sabalansēts augsnes sastāvs, tas nozīmē, ka lauksaimniecībā izmantotie lauki ir jābaro un jākopj. Īpaši izaicinoši tas ir bioloģiskajā lauksaimniecībā, jo komerciāli un dabīgi iegūti mēslojumi pieejami salīdzinoši nesen. Šobrīd vēl nav veikti pietiekami apjomīgi pētījumi, lai izprastu to iedarbību. Viens no izaicinājumiem ir arī tas, ka bioloģiskajai lauksaimniecībai nav pieejams slāpekļa mēslojums, jo tas nav dabīgi iegūstams, bet ķīmiski sintezējams. Viena no iespējām šāda mēslojuma ieguvei būtu izmantot organisko mēslojumu – kūtsmēslus, bet tie iegūstami tikai kā lopkopības pārpalikumi. Lopkopība savukārt ir viens no lielākajiem emisiju ražotājiem, tāpēc meklējam labāko risinājumu.

 

Kāpēc mēslojumu izmēģinājumi tiek veikti tikai strutenei un gaiļbiksītei?

 

A.K.: Šos divus augus mēs pētījumā esam izdalījuši kā vistuvāk komerciālajai lauksaimniecībai gatavos. Šādu izvēli mēs izdarījām jau pētījuma izstrādē, jo veicot iepriekšēju izpēti  noskaidrojām, ka šīm sugām pieejama informācija par komerciālās audzēšanas piemēriem citur pasaulē. Tāpēc nolēmām pētīt ne tikai šo sugu genotipus, bet veikt jau padziļinātāku izpēti.

 

Vai strutenes un gaiļbiksītes mēslojumu izmēģinājumu rezultātus varēs pielīdzināt arī citiem šajā pētījumā aplūkotajiem ārstniecības un aromātiskajiem augiem?

 

A.K.: Noteikti nē, katrs no augiem reaģē citādāk. Varēsim izdarīt vispārīgus secinājumus, piemēram, vai ir novērojama konkrētā mēslojuma iedarbība, bet tālāk ir padziļinātāk jāveic izpēte katrai no sugām, vērtējot dažādus ietekmes faktorus.


Vai tas, ka pētāt pavasara augus nozīmē, ka pētījuma aktīvākā sezona ir tieši pavasaris?

 

A.K.: Pavasaris ir laiks, kad augiem novāc ražu, bet visu veģetācijas sezonu izmantojam, sēklu stādīšanai, lauku kopšanai, mērījumus veikšanai, veicam arī augu attīstības dinamikas novērtējumus, izmantojot bezpilota lidaparātus jeb dronus, kas filmē izmēģinājumu laukos notiekošo.

 

2020. gada sezonu mēs veltām ārstniecības un aromātisko augu audzēšanai un dažādu audzēšanas tehnoloģiju izmēģinājumiem. 2021. gada pavasaris (aprīlis – jūnijs) būs trešā pētījuma sezona – ražas datu ievākšanas laiks. Tas būs periods, kad viss iepriekšējo pētījumu sezonu darbs atmaksāsies.

 

Pavasara augu izpēte norisinās projekta “Inovatīvi risinājumi pavasara savvaļas ārstniecības un aromātisko augu audzēšanas tehnoloģijās un izmantošanā” (Nr. 1.1.1.1/18/A/043) ietvaros. Tas tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF),  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” atbalstu.

 

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.

0

Bioloģiskā saimniecība SIA “Field and Forest” sadarbībā ar Vides risinājumu institūta (VRI) pētniekiem un Latvijas Organiskās sintēzes institūtu izstrādā inovatīvas tehnoloģijas deviņu pavasara ārstniecības un aromātisko augu audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, lai tālāk tos izmantotu medicīnā, kosmētikas un pārtikas ražošanā.

Ar pētījuma gaitu un jaunākajiem secinājumiem iepazīstināja VRI vadošā pētniece Dr. Ieva Mežaka un pētījuma zinātniskā vadītāja Dr. Arta Kronberga.VRI:
Šajā pavasarī meklējāt izdevīgus apstākļus deviņu ārstniecības un aromātisko augu dīgšanai. Kāpēc tas bija nepieciešams?

Dr. Ieva Mežaka (I.M.): Pētījumā aplūkoto pavasara augu bioloģija, pielāgošanās un dīgšana ir ļoti atšķirīga. Svarīgi, ka mēs pētījumā apskatām savvaļas sugas, kas dabiskajos apstākļos sadīgst nevienmērīgi. Mēs meklējam izdevīgākus apstākļus, lai šie augi sadīgtu ātrāk un vienmērīgāk.

Dr. Arta Kronberga (A.K.):


“Ja vēlamies šos augus audzēt komerciālām vajadzībām, nepieciešama ātra un vienmērīga augu dīgšana.”


Ir sugas, kas sadīgst ļoti ātri, piemēram, strutene, bet ir sugas, kurām nepieciešami pat 2 gadi, kas kultivēšanai lauksaimniecībā ir pārāk garš periods.

Parastās kreimenes (Convallaria majalis) sēklu diedzēšanas izmēģinājumi. Attēls: VRI

VRI:
Kādas metodes izmēģinātas dīgšanas paātrināšanai?

I.M.: Viena no galvenajām pieejām savvaļas augu ieviešanai lauksaimniecībā ir dabisko apstākļu simulēšana. Piemēram, aukstuma perioda simulēšana laboratorijā, ko sēkla dabīgos apstākļos piedzīvo ziemā. Pētījumā izmēģinām arī metodes, kur sēklas apstrādājam ar augu hormoniem un ultraskaņu. Esam veidojuši dažādas šo metožu kombinācijas, lai atrastu katrai sugai piemērotāko.

VRI: Kādi rezultāti novērojami pēc sēklu diedzēšanas izmēģinājumiem? Vai visiem 9 ārstniecības un aromātiskajiem augiem izdevies veiksmīgi izdiedzēt sēklas, lai tās būtu gatavas sēšanai eksperimentālajos dārzos?

I.M.: Diedzēšanas eksperimentu rezultāti katrai sugai ir ļoti atšķirīgi. Visi 9 ārstniecības augi iedalāmi četrās grupās: pirmās grupas pārstāvji ar minimālu sēklu apstrādi dīgst labi – strutene, silpurene, māllēpe; otrajā grupā ir augi, kas nedīgst dabīgos apstākļos vai dīgst ļoti ilgu laiku, tāpēc tiem esam atraduši paņēmienus, ar kuriem apstrādāt sēklas, lai dīgšana notiktu ātrāk – gaiļbiksīte, smaržīgā madara, raspodiņš; Trešā grupa dīgst ļoti lēni arī pēc sēklu apstrādes – parastā kreimene un zalktene; Savukārt ceturtajā grupā ir suga, kurai Latvijas apstākļos ne vienmēr izveidojas sēklas, un augs vairojas ar dzinumiem– efeju sētložņa.


A.K.:
Pētījums vēl turpinās, bet jau šobrīd varam izdarīt secinājumus, ka

“lielākā daļa no pētītajiem augiem labi pielāgojas lauksaimniecības apstākļiem.”

Ir dažas sugas, kurām nepieciešams izstrādāt īpašas diedzēšanas metodes, bet ir arī tādi augi, kuru dīgšanas periods ir ļoti lēns, tāpēc to pavairošanai lauksaimniecības vajadzībām nepietiks tikai ar sēklu diedzēšanas uzlabošanas metodēm. Tas nenozīmē, ka šie augi nav piemēroti komerciālajai lauksaimniecībai. Tiem ir jāmeklē citas audzēšanas metodes.

VRI: Vai pētījumā izmantotas tikai Latvijas savvaļā atrodamās augu populācijas?

I.M.: Šoreiz mums interesēja tieši Latvijas savvaļā atrodamās populācijas, jo tās ir vairāk piemērojušās augšanai mūsu klimatiskajos apstākļos. Bet intereses un salīdzināšanas pēc mēs izmantojam sēklas arī no komerciāliem piegādātājiem ārvalstīs.

A.K.: Gandrīz visas pētāmās sugas esam salīdzinājuši arī ar ārzemju paraugu parametriem. Izmēģinājumos redzam, ka ārzemju komerciālo šķirņu sēklām jau ir pielietota sava veida selekcija. Tas labi parādās diedzēšanas rezultātos – tām ir īsāks tā saucamais miega periods.

VRI: sadarbības partnera Organiskās Sintēzes Institūta pētnieki iepriekšējā pētniecības periodā veikuši 9 augu ķīmiskā sastāva analīzes. Kas redzams šajos rezultātos un kāds ir vietējo savvaļas populāciju potenciāls komerciālai audzēšanai?

A.K.: Šī pētījuma mērķis bija saprast 9 ārstniecības un aromātisko augu ķīmisko sastāvu un atbilstību tirgus prasībām.

“Šiem augiem ir augsts pieprasījums farmācijas, kosmētikas un pārtikas industrijās, bet trūkst zināšanu par Latvijas savvaļā sastopamo sugu atbilstību.”

Datu apstrāde vēl ir procesā, bet jau šobrīd esam secinājuši, ka ķīmisko rādītāju rezultāti atšķiras gan starp sugām, gan dažādām atradnēm vienas sugas ietvaros.

VRI: Ko esat iecerējuši darīt turpmākajā pētniecības periodā?

A.K.: Turpināsim savvaļā atrodamo paraugu ievākšanas kampaņas. Tas ir īpaši svarīgi tiem augiem, kuriem nav piemērotas iepriekš minētās sēklu diedzēšanas metodes un sēklas dīgst ļoti lēni, piemēram, parastajai kreimenei un raspodiņam. Šiem augiem mēs izmēģināsim sakneņu dalīšanas metodi, lai tos varētu pavairot komerciālajai lauksaimniecībai.

I.M.: Augu paraugu ievākšanu mēs turpināsim arī tāpēc, lai varētu ievākt paraugus un iestādīt uz lauka. Tas ļaus mums salīdzināt, kā aktīvo vielu daudzums atšķiras, ja tos audzē lauksaimniecības apstākļos vai savvaļā.

A.K.: Vēl viens no svarīgākajiem uzdevumiem būs lauka izmēģinājumu ierīkošana Priekuļu novadā. Pēc tam sekos to novērtēšana. Mums ir izstrādāts plāns, lai novērtētu dažādus parametrus (augu attīstības ātrumu, konkurētspēju ar nezālēm, ražīgumu, aktīvo vielu saturu u.c.) tiem augiem, kas aug izmēģinājumu laukos. Plānojam, ka dažiem augiem ievāksim ražu jau 2020. gada sezonā.

Pavasara augu sēklu diedzēšanas izpēte un aktīvo vielu analīze norisinās projekta “Inovatīvi risinājumi pavasara savvaļas ārstniecības un aromātisko augu audzēšanas tehnoloģijās un izmantošanā” (Nr. 1.1.1.1/18/A/043) ietvaros. Tas tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF),  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” atbalstu.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.

0

Noslēdzies bioloģiskās lauksaimniecības ekspertu SIA “Field and Forest” un Vides risinājumu institūta pētnieku pētījums, kurā izstrādātas Latvijas apstākļiem piemērotas bioloģiskās audzēšanas tehnoloģijas pieciem ārstniecības un aromātiskajiem augiem.


Palielinoties patēriņam, mainoties tirgus tendencēm un pieaugot pieprasījumam pēc produktiem, kas ražoti no dabīgām izejvielām un ir videi draudzīgi, arvien palielinās arī pieprasījums pēc ārstniecības un aromātiskajiem augiem. Latvijā savvaļā vai dārzos atrodami augi ar augstu tirgus potenciālu un bioloģisko vērtību (ārstniecības kumelīte (Matricaria recutita), ārstniecības pienene (Taraxacum officinale) un ārstniecības baldriāns (Valeriana officinalis L.), bet trūkst zināšanas par to piemērotību bioloģiskajai audzēšanai un piemērotākajām šo augu audzēšanas tehnoloģijām. Trīs gadu garumā Vides risinājumu institūta pētnieki pēc bioloģiskās saimniecības SIA “Field and Forest” iniciatīvas eksperimentālajos laukos Priekuļu novadā pētīja trīs Latvijā sastopamo ārstniecības un aromātisko augu, kā arī šaurlapu ehinācijas (Echinacea angustifolia), kārveles (Saposhnikovia divaricata) augšanu, attīstību un kultivēšanas iespējas Latvijas apstākļos.


SIA “Field and Forest” vadošā pētniece Dr. Arta Kronberga par pētījuma nozīmību stāsta: “Uzdevums bija izpētīt šo 5 ārstniecības un aromātisko augu audzēšanas tehnoloģijas, jo līdz šim Latvijā tas nebija pētīts. No vienas puses, šiem augiem ir augsts tirgus potenciāls un bioloģiskā vērtība, bet trūka zināšanas par to pareizu audzēšanu Latvijas klimatiskajos apstākļos un to, kādas aktīvās vielas tie patiesībā satur.”


Audzēšanas tehnoloģiju izpētes un prototipu izstrādes procesā pētnieki secinājuši, ka visas pētītās sugas labi pielāgojas Latvijas klimatiskajiem apstākļiem, turklāt tie spēj nodrošināt ražas ķīmiskā sastāva kvalitāti, kas atbilst Eiropas Farmakopejas prasībām (minimālās prasības, kādas ir nepieciešamas, ja vēlas drogas (izžāvēti ārstniecības augi) eksportēt). Dažiem no pētītajiem paraugiem rezultātos redzams, ka tie pat divas reizes pārsniedz Eiropas Farmakopejas minimālās prasības.

 

“Izpētes laikā esam nonākuši pie secinājumiem, ka visi visas piecas pētītās augu sugas ir piemērotas kultivēšanai Latvijā, , gan ņemot vērā tajās esošo aktīvo savienojumu daudzumu, gan ražas iznākumu. Tajā pašā laikā ir jāņem vērā, ka katram no augiem ir jāievēro konkrēti noteikumi, lai sasniegtu nepieciešamo ražas kvalitāti, piemēram, pareiza šķirnes izvēle, attālums starp rindām uz lauka, optimāls novākšanas laiks un citas detaļas, kas aprakstītas to audzēšanas tehnoloģijās,” tā par izstrādāto audzēšanas tehnoloģiju nozīmību skaidro Dr. Arta Kronberga

Lai noteiktu katra auga audzēšanas potenciālo ekonomisko atdevi, izstrādātajā audzēšanas tehnoloģiju prototipā iekļauts arī augu kultivēšanas ekonomiskais novērtējums. Tā izstrādē ņemti vērā audzēšanas izdevumi, piemērotākā audzēšanas tehnoloģija, kas spēj nodrošināt augstāko ražas līmeni, kā arī citi faktori. Pētnieki uzsver, ka ekonomiskais novērtējums ir ārkārtīgi svarīgs, jo ražas līmeņi katram augam un katrai šķirnei ir atšķirīgi. Piemēram, pienenei ir šķirnes, kuru saknes sver pat 1 kg, bet baldriānam 600 – 800 g un pārējām šķirnēm šie rādītāji ir vēl zemāki. Pētnieki secināja, ka visu 5 augu sugu audzēšana bioloģiskajā lauksaimniecībā būtu ekonomiski izdevīga. Lai to sasniegtu, jāņem vērā nosacījumi, kas minēti audzēšanas tehnoloģiju prototipā.

Daļu pētījuma zinātnieki veltīja Latvijas savvaļā atrodamu, bet līdz šim nepētītu baldriānā, pienenes un kumelīšu šķirņu ģenētisko resursus vērtēšanai. Pētījuma rezultātā Dr. Arta Kronberga secina: “Pēc ģenētisko resursu izpētes redzams, ka Latvijas savvaļā augošu pieneņu paraugi ir tikpat produktīvi un no ķīmiskā aspekta vērtīgi, cik citur Eiropā izmantotās komerciālās šķirnes . Tas nozīmē, ka šie savvaļas pieneņu paraugi, ievērojot izstrādāto audzēšanas tehnoloģiju nosacījumus, jau šobrīd ir ieviešami ražošanā. Savukārt baldriānam nepieciešama vēl tālāka selekcija, lai tas būtu izmantojams komerciālajai audzēšanai.”


Audzēšanas tehnoloģiju izstrādes procesā izmantotas arīdzan dažādas inovatīvas datorredzes un mašīnapmācības metodes, piemēram, augu virsmas laukuma mērījumu veikšanai, kas pētniekiem palīdz ekonomēt laiku, jo parasti šādi mērījumi tiek veikti vizuāli vai izmantojot lineālu. līdz šim izmantotās vizuālās novērtēšanas vietā. Pētnieki regulāri fotografēja eksperimentālajos dārzos augošos augus. Attēlus pēc tam apstrādāja speciāli apmācīts algoritms, kas no kopējā auga virsmas laukuma spēj izšķirt lapas virsmu no zieda laukuma. Šī inovatīvā metode palīdz pētījuma laikā saprast saistību starp virsmas laukuma parametriem un sakņu ražības rādītājiem. Vides risinājumu institūta pētnieki šo tehnoloģiju plāno attīstīt tālāk, attēlu uzņemšanā izmantojot dronus, kas ļaus ietaupīt attēlu uzņemšanā patērēto laiku.


Pētījums norisinās projekta “Ārstniecības un aromātisko augu ģenētiskās daudzveidības palielināšana” Nr.1.1.1.1./16/A/307 ietvaros. To finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF),  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” ietvaros.

Vairāk par projektu šeit.

0

2019. gada augustā Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums SIA “Field and Forest”  un lielākais Igaunijas sadzīves ķīmijas ražošanas uzņēmums “Mayeri industries” AS uzsāka kopīgu darbu pie jaunu šķidro tīrīšanas un personīgās higiēnas līdzekļu izstrādes. To pamatā tiks izmantots augu valsts ūdens kā dabīgā smaržviela.
Pieaugot cilvēku izpratnei par klimata pārmaiņām un nepieciešamību mainīt zemes apsaimniekošanas prakses, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz dabas resursiem un cilvēku dzīves kvalitāti, sabiedrībā pieaug pieprasījums pēc vietējas dabiskas izcelsmes produktiem. SIA “Field and Forest” un uzņēmums “Mayeri Industries” AS turpina darbu pie jaunu šķidro mājsaimniecības tīrīšanas un personīgās higiēnas līdzekļu izstrādes, par pamatu ņemot augu ūdeni, kas darbojas kā dabiskā smaržviela. Projekta rezutātā tiks radīti četri jaunu produktu prototipi – šķidrās ziepes, universālais tīrīšanas līdzeklis, veļas mīkstinātājs un trauku mazgājamais līdzeklis.

Organiskais ūdens tiks iegūts no vietējiem ārstniecības un aromātiskajiem augiem – kumelītes, kliņģerītes, piparmētras, citronmētras, priedes, egles, izmantojot vakuuma frakcionēšanas sistēmu. Šādas izejvielas radīšana ļaus aizstāt sintētiskās ķīmiskās vielas un vērtīgos saldūdens resursus, kas pašlaik lielos apjomos tiek iestrādāti šķidrajos mājsaimniecības tīrīšanas un personīgās higiēnas produktos.

 

Jauno produktu attīstībai partneri īsteno rūpniecisko pētījumu un eksperimentāli izstrādi. Laika posmā no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada martam SIA “Field and Forest” testēja dažādus augu ūdens iegūšanas tehnoloģiskos risinājumu un vērtēja izejmateriāla ķīmiskās, fizikālās un mikrobioloģiskās īpašības.

 

Par uzņēmumiem

 

Mayeri Industries AS ir lielākais sadzīves ķīmijas produktu ražotājs Baltijas valstīs. Tas pārdod produktus Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā un ir pārliecināts, ka mazgāšanas līdzekļus var ražot videi draudzīgi. Mayeri Industries AS ir lielākais produktu portfelis Eiropā, kuram piešķirts ES Ecolabel sertifikāts.

 

SIA “Field and Forest” ir sertificēts bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums, kas darbojas kopš 2005.gada. Tas ražo un pārstrādā ārstniecības un aromātiskos augus, un ir viens no lielākajiem bioloģisko kumelīšu audzētājiem Austrumeiropā. Uzņēmuma pētniecības un attīstības aktivitātes ir saistītas ar augu ģenētiskās daudzveidības palielināšanu, tradicionālo zināšanu ievākšanu, jaunu audzēšanas tehnoloģiju attīstību un augstākas pievienotās vērtības produktu attīstību.

 

Jaunu šķidro tīrīšanas un personīgās higiēnas līdzekļu izstrāde notiek Interreg V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros (projekta identifikācijas numurs EST-LAT 128, Herbal Waters). 

Šis raksts atspoguļo autora uzskatus. Interreg V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas vadošā iestāde nav atbildīga par to, kā šī informācija var tikt izmantota.


Vairāk par projektu šeit.
0


#teirdarbs
SIA “Field and Forest” ir bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums, kas specializējas ārstniecības augu apstrādē un pārstrādē. Paplašinot darbības sfēru, aicinām uzņēmumam pievienoties kvalitātes speciālistu:
Darba uzdevumi:
 • Veikt ārstniecības augu apstrādes un pārstrādes procesu kvalitātes kontroli;
 • Veikt galaproduktu (gatavo tēju un ēterisko eļļu) kvalitātes kontroli;
 • Uzturēt kvalitātes vadības un kontroles sistēmas (HACCP, GAP);
 • Piedalīties jaunu produktu izstrādē.
 •  
Piedāvājam:
 • Pilna laika darbu Priekuļos, Izstādes ielā 2;
 • Nepieciešamās apmācības darba veikšanai;
 • Darba algu no 1000 € līdz 1500 € (bruto), atkarībā no iepriekšējās pieredzes un prasmēm;
 • Veselības apdrošināšanu.
 •  
Prasības:
 • Augsta atbildības izjūta un precizitāte;
 • Izglītība vai iesākta izglītība bioloģijā, biotehnoloģijās, ķīmijā vai vides zinātnē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Darba pieredze ražošanas uzņēmumā (darba pieredze kvalitātes kontrolē tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • Vēlamas angļu valodas prasmes;
 • Interese un zināšanas par ārstniecības augiem un to pielietojumu kosmētikā, pārtikā un farmācijā tiks uzskatītas par priekšrocību.
Vairāk par uzņēmumu: www.fieldandforest.lv
Interesentiem lūdzam sūtīt CV un nelielu sevis aprakstu uz e-pastu liene.kienkas@fieldandforest.lv, līdz 2020. gada 20. martam. Jautājumu gadījumā zvanīt +371 27810587 (Liene).
0

SIA “Field and Forest” sadarbībā ar sadzīves ķīmijas produktu ražotāju “Mayeri Industries AS” radījuši inovatīvu produktu no vietējiem dabas resursiem – bioloģiskās ēteriskās eļļas saturošas un ūdenī šķīstošas veļas mazgāšanas kapsulas.

 

Pasaulē arvien turpina pieaugt pieprasījums pēc apkārtējai videi un sabiedrības veselībai draudzīgām precēm un pakalpojumiem. Bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums SIA “Field and Forest” sadarbībā ar Igaunijā lielāko sadzīves ķīmijas produktu ražotāju “Mayeri Industries AS” apvienojuši savas zināšanas, pieredzi un resursus, lai izstrādātu inovatīvu produktu no vietējiem dabas resursiem. Jaunais produkts ir trīsdaļīga, ūdenī šķīstoša veļas mazgāšanas kapsula, kuras ķīmiskajā sastāvā ir iestrādātas bioloģiskās piparmētru un priežu skuju ēteriskās eļļas. Produkts pieejams lielākajos mazumtirdzniecības ķēžu veikalos Igaunijā un Latvijā.

 

Produkta izstrādes gaitā partneruzņēmumi veica tirgus izpēti, rūpniecisko pētījumu un produkta prototipa izstrādi. Izpētes gaitā atlasītas produkta iecerei un patērētāju vēlmēm atbilstošākās ārstniecības un aromātisko augu sugas, izstrādāti ražošanas protokoli ēterisko eļļu iegūšanai, veikta augu ķīmiskā sastāva analīze, izpētīti produkta ražošanas procesu tehnoloģiskie aspekti un izstrādāts videi draudzīgs iepakojums. Lai iepazīstinātu plašāku auditoriju ar jauno produktu, 2019.gada nogalē “Mayeri Industries AS” uzsāka komunikācijas un mārketinga kampaņu Latvijas un Igaunijas masu medijos un mazumtirdzniecības veikalu ķēdēs.


Vairāk par projektu šeit.

Produkta izstrādāts ar Interreg V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu (projekta Nr. EST-LAT 82).

Šis raksts atspoguļo autora uzskatus. Interreg V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas vadošā iestāde nav atbildīga par to, kā šī informācija var tikt izmantota.

Par uzņēmumiem

“Mayeri Industries AS” ir lielākais sadzīves ķīmijas produktu ražotājs Baltijas valstīs. Tas pārdod produktus Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā un ir pārliecināts, ka mazgāšanas līdzekļus var ražot videi draudzīgi. Mayeri Industries AS ir lielākais produktu portfelis Eiropā, kuram piešķirts ES Ecolabel sertifikāts. SIA “Field and Forest” ir sertificēts bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums, kas darbojas kopš 2005. gada. Tas ražo un pārstrādā ārstniecības un aromātiskos augus, un ir viens no lielākajiem bioloģisko kumelīšu audzētājiem Austrumeiropā. Uzņēmuma pētniecības un attīstības aktivitātes ir saistītas ar augu ģenētiskās daudzveidības palielināšanu, tradicionālo zināšanu ievākšanu, jaunu audzēšanas tehnoloģiju attīstību un augstas pievienotās vērtības produktu izstrādi.

0