Your address will show here +12 34 56 78

Lauksaimniecības produkcijas apstrādes pilnveidošana (Nr. 19-00-A00402-000021) 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

SIA Field and Forest pamatdarbība ir ārstniecības un aromātisko augu ražošana un pārstrāde. Uzņēmuma konkurētspējīgā priekšrocība ir zināšanas un prasmes ārstniecības un aromātisko augu (ĀAA) ar augstu aktīvo vielu koncentrāciju audzēšana un pārstrādē. SIA Field and Forest ir lielākais bioloģiski sertificētais kumelīšu audzētājs LatvijāSIA Field and Forest ir bioloģiski sertificēta saimniecība , kas aktīvi iesaistās pētniecības projektos jaunu sugu ieviešanai komercražošanā. 

Ņemot vērā arvien pieaugušo pieprasījumu pēc augstas kvalitātes bioloģiskiem ĀAA, SIA “Field and Forest turpina palielināt lauksaimniecības zemes platības un produkcijas ražošanu. Lai nodrošinātu to efektīvu apsaimniekošanu un diversificētu eksportam piedāvāto produkciju, 2020. gadā plānots pilnveidot līdzšinējo lauksaimniecības produkcijas apstrādi, būvējot jaunu ražotni. 

Mērķis: 

Projekta mērķis ir uzlabot līdzšinējo SIA “Field and Forest” lauksaimniecības produktu pārstrādi, būvējot specifiski uzņēmuma vajadzībām piemērotu lauksaimniecības produkcijas apstrādes ražotni. Ražotnē plānots iekļaut zaļās biomasas cehu, drogu pārstrādes cehukā arī tehnoloģiskās pārstrādes un pakošanas cehu. 

Aktivitātes: 

1) specifiskās ĀAA ražotnes izbūve, kas ļaus ne tikai celt ražošanas apjomus un rezultējošo produktu realizāciju, bet sniegs arī vairākus uzņēmējdarbības ieguvumus; 

2) pārstrādes ķēžu optimizēšana, kas veicinās darbinieku un pārstrādes efektivitāti un samazinās ražošanas izmaksas; 

3) ēkas pielāgošana lauksaimniecības produkcijai, kas ļaus vieglāk īstenot produkcijas pārstrādi, sagatavošanu, uzglabāšanu (piemēram, kaitēkļu kontrole) un eksportu; 

4) pieguļošo laukumu izbūve, kas nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu un tehnikai piemērotu loģistikas plūsmu uz un no ražotnes;  

5) iegādāta šķirošanas un tīrīšanas horizontālais optiskais galds, kas nodrošinās ražošanas efektivitāti un pārstrādes kvalitāti, samazinot manuālo darbu; 

6) jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde ; 

7būvmateriālu iegāde – ēkas būvmateriāli un naftas produktu atdalītāja sistēma, ēkai pieguļošo laukumu seguma materiāls. 


Rezultāti:
 

1) izveidota uzņēmumam specifiski pielāgota pārstrādes rūpnīca. Ēkas un tehnoloģiju apvienojums ļaus palielināt ražošanas apjomus un piedāvāt jaunus un inovatīvus produktus; 

2pēc projekta īstenošanas plānots palielināts pārstrādes uzņēmuma neto apgrozījumu; 

3nodrošināta efektīva vides prasību ievērošana – ieviestas gaisa vai ūdens piesārņojumu samazinošas tehnoloģijas lauksaimniecības produktu pārstrādes procesā; 

4veicināta klimata pārmaiņu samazināšana – ieviestas tehnoloģijas SEG un / vai amonjaka emisiju samazinājumam. 

 

Projekta norise: 2020. gads. 

Vadošais partneris: SIA “Field and Forest 

Projekta vadītāja: Valts Līcis

Projekta finansētājs: Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma 4. “Investīcijas materiālajos aktīvos projekta iesnieguma 4.02 apakšpasākums: “Atbalsts ieguldījumiem pārstrāde”. 

Projekta kopējais finansējums: attiecināmās izmaksas ir 568506,00 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums 294253,00 EUR.

0

Nr. Est-Lat 128, Herbal Water

Ņemot vērā klimata pārmaiņu un zemes apsaimniekošanas prakšu ietekmi uz vides un dabas resursiem, kā arī cilvēku dzīves kvalitāti, patērētāju vidū arvien pieaug pieprasījums pēc vietējas izcelsmes dabīgiem produktiem. Projektā apvienojuši spēkus divi uzņēmumi – SIA “Field and Forest” no Latvijas un “Mayeri Industries” AS no Igaunijas, ar vienotu mērķi izstrādāt jaunus produktus: dabai draudzīgus šķidros mājsaimniecības tīrīšanas un personīgās kopšanas līdzekļus, kuru pamatā ir augu ūdens, kas darbojas kā dabīga smaržviela. Organiskais augu valsts ūdens tiks iegūt no vietējiem augiem (piemēram – kumelītes, kliņģerītes, piparmētras, citronmētras, priedes, egles u.c.). To izmantošana ļaus aizstāt sintētiskās ķīmiskās vielas, kas pašlaik lielos apjomos tiek izmantotas šķidrajos mājsaimniecības tīrīšanas un personīgās higiēnas līdzekļos. Tādējādi projekta laikā pētnieki un jomas eksperti izstrādās reālas pievienotās vērtības produktus, kā arī mazinās kaitīgo ietekmi uz vidi.

Abi projektā iesaistītie uzņēmumi ir līderi savā jomā. Sagaidāms, ka to pieejamie resursi un ekspertīze ļaus apmierināt tirgū un projekta teritorijā esošo pieprasījumu. Bioloģiski sertificētā lauksaimniecības uzņēmuma (Field and Forest) pārziņā ir apjomīgi zemes resursi, kas ļaus regulēt izejmateriālu audzēšanas apjomu un novākšanu. Savukārt mājsaimniecības produktu ražotājs (Mayeri) tīrīšanas un higiēnas līdzekļu tirgū darbojas vairāk nekā 20 gadus, līdz ar to pārzina produktu ražošanas procesus un kvalitātes, kā arī tirgus pieprasījuma izmaiņas un aktualitātes. Projekts ir nozīmīgs solis partneru sadarbības veidošanā un stiprināšanā, atnesot katrai no pusēm jaunas zināšanas, paplašinātu sadarbības tīklu, lielākas pārrobežu sadarbības spējas un dziļāku Igaunijas un Latvijas tirgus un uzņēmējdarbības kultūras izpratni.

Mērķis:

Projekta mērķis ir apvienot partneru zināšanas, pieredzi un citus resursus, lai izstrādātu jaunu produktus – dabai draudzīgus šķidros tīrīšanas un personīgās higiēnas līdzekļus, kuru pamatā ir augu valsts ūdens kā dabīgā smaržviela.

Aktivitātes:

1. Jaunu produktu izstrāde. Tā ietver rūpniecisko pētniecību un eksperimentālo izstrādi. Rūpnieciskajos pētījumos pētnieki, eksperti un speciālisti apgūs jaunas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas produktu izstrādei. Eksperimentālās izstrādes rezultātā tiks radīti produktu prototipi, kas tiks testēti, izmēģināti, pārbaudīti un apstiprināti reālos ekspluatācijas apstākļos. Jaunu produktu izstrādes procesā notiks arī vienas testa partijas ražošana katram šķidrā mājsaimniecības tīrīšanas izstrādājumam un viena testa partija personīgās higiēnas līdzekļiem;

2. Mārketinga aktivitātes. Mārketinga stratēģijas un dažādu mārketinga un komunikācijas materiālu izstrāde produktu atpazīstamības un pieprasījuma veicināšanai, kā arī pozicionēšanai tirgū.

Projekta norise: no 2019. gada 1. augusta līdz 2020. gada 30. novembrim.

Partneri: SIA “Field and Forest”, “Mayeri Industries” AS

Projektu līdzfinansē: Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds, Interreg V-A – Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma un projekta partneri.

Projekta kopējais finansējums: EUR 492 083.15 , tajā skaitā ERAF līdzfinansējums EUR 337 257.72 .

Šis raksts atspoguļo autora uzskatus. Interreg V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas vadošā iestāde nav atbildīga par to, kā šī informācija var tikt izmantota.

0

Inovatīvi risinājumi pavasara savvaļas ārstniecības un aromātisko augu audzēšanas tehnoloģijās un izmantošanā (Nr. 1.1.1.1/18/A/043)

 

Jaunākās pasaules tirgus tendences uzrāda arvien pieaugošu pieprasījumu pēc komerciāli audzētiem aromātiskajiem un ārstniecības augiem. Latvijā savvaļā aug ārstniecības un aromātisko augu sugas ar augstu tirgus potenciālu un vienlaicīgi atšķirīgām bioloģiskajām īpašībām – gaiļbiksīte (Primula veris), smaržīgā madara (Galium odoratum), parastā zalktene (Daphne mezereum), parastā māllēpe (Tussilago farfara), pļavas silpurene (Pulsatilla pratensis), parastā kreimene (Convallaria majalis), efeju sētložņa (Glechoma hederacea), lielā strutene (Chaledonium majus) un raspodiņš (Alchemilla spp.). Šīm sugām ir augsts pieprasījums farmācijas un kosmētikas rūpniecībā, tomēr joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu par to, kā šīs sugas labāk kultivēt bioloģiskajā lauksaimniecībā un kā tās izmantot.  Lai pētāmajām sugām atrastu jaunus pielietojumu veidus, projekta laikā zinātnieku un praktiķu komanda no SIA “Field and Forest”, Vides risinājumu institūta un Latvijas organiskās sintēzes institūta pētīs tradicionālās zināšanas par šīm sugām, izvērtēs to piemērotību komerciālai audzēšanai un veiks drogu ķīmiskā sastāva analīzi.

Mērķis

Projekta mērķis ir izveidot inovatīvas tehnoloģijas deviņu savvaļas pavasara ārstniecības un aromātisko augu kultivēšanai bioloģiskos audzēšanas apstākļos potenciālai komerciālai izmantošanai medicīnā, kosmētikā, pārtikā.

Aktivitātes

  1. Latvijā uzkrāto vēsturisko un esošo zināšanu par pavasara savvaļas aromātisko un ārstniecības augu izmantošanu dokumentēšana un analīze;
  2. Vietējo ģenētisko resursu ievākšana un tiks izvērtēti galvenie to komerciālās audzēšanas riski (piemēram, vietējo savvaļas populāciju potenciāls audzēšanai, metodes sēklu dīgtspējas uzlabošanai, audzēšanas metodes, ņemot vērā katras sugas bioloģiju) un iespējas, kā tos novērst;
  3. Ķīmiskā sastāva un tā izmaiņu pētīšana deviņām projektā iekļautajām augu sugām, salīdzinot rādītājus augiem, kas iegūti savvaļā un audzēti bioloģiskajā lauksaimniecībā;
  4. Ķīmiskā sastāva atšķirību ietekmes uz augu materiāla bioloģisko aktivitāti (in vitro un in vivo modeļsistēmās) izpēte.

Risinājumi

Etnobotānikas ekspedīcijās tiks iegūtas jaunas zināšanas par projektā pētāmo sugu izmantošanu pagātnē un pašlaik. Ekspedīcijās tiks ievākti augu sēklu un drogu paraugi, kas tālāk tiks pētīti eksperimentālajos laukos un tiks iegūtas zināšanas par to kultivēšanu. Augsnes sastāvs, klimatiskie apstākļi un kultivācijas procesi var radīt nozīmīgas atšķirības augu ķīmiskajā sastāvā un augu materiāla bioloģiskajā aktivitātē. Tāpēc projektā paredzēta augu sastāva komponentu analīze projektā ievāktajiem augiem, kas auguši savvaļā un kontrolētos apstākļos. Īpaša uzmanība tiks pievērsta potenciāli bīstamajiem savienojumiem.

Projekta norise: 2019. gada 1.marts līdz 2022.gada 28.februaris

Projekta vadītāja: Dr. Arta Kronberga, arta.kronberga@fieldandforest.lv 

Projektu finansiāli atbalsta: Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF),  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” ietvaros.

Projekta kopējais finansējums: 805 201,35 EUR, no tā ERAF piešķirtais atbalsts ir 570 607.85 EUR, pārējo finansējumu veido partneru atbalsts. 

Vadošais partneris: SIA “Field and Forest”

Partneri: Nodibinājums “Vides risinājumu institūts”, Latvijas Organiskās sintēzes institūts. 

 

0


Nr. Est-Lat 82, CAPSULES

Pasaulē arvien turpina pieaugt pieprasījums pēc apkārtējai videi un sabiedrības veselībai nekaitīgām precēm un pakalpojumiem. Tas liek uzņēmumiem pārskatīt savus ražošanas procesus, ieviest inovatīvas videi draudzīgas tehnoloģijas, vienlaicīgi paverot iespējas radīt jaunus produktus, vērtību ķēdes un biznesa modeļus.

Šajā projektā savas zināšanas, pieredzi un resursus ir apvienojuši divi uzņēmumi – lielākais sadzīves ķīmijas produktu ražotājs Igaunijā Mayeri Industries un bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums SIA “Field and Forest” no Latvijas.

Partnerības mērķis ir izstrādāt vietējos dabas resursos balstītu, videi un cilvēka veselībai draudzīgu produktu – bioloģiskās ēteriskās eļļas saturošu ūdenī šķīstošu veļas mazgāšanas kapsulu.

Mērķa sasniegšanai nepieciešams īstenot šādas darbības:

  1. Jauna produkta attīstību, tajā skaitā rūpniecisko pētījumu, eksperimentālo izstrādi un tirgus priekšizpēti. Sadarbības partneri identificēs jaunā produkta iecerei atbilstošākos medicīniskos un aromātiskos augus, izstrādās ražošanas protokolus augu ekstraktu un ēterisko eļļu iegūšanai, analizēs iegūtā materiāla ķīmisko sastāvu un tā mijiedarbību ar pārējām mazgāšanas līdzekļa komponentēm, izpētīs ražošanas procesa tehnoloģiskos aspektus, kā arī izvērtēs inovatīva iepakojuma attīstības iespējas. Tāpat partneri izstrādās un jaunā produkta prototipu, pārbaudīs tā darbību reālai dzīvei pietuvinātos apstākļos un novērtēs tirgus potenciālu.
  2. Mārketinga aktivitātes būs vērstas uz jaunā produkta vizuālās identitātes un patērētājiem saistoša un videi draudzīga iepakojuma izstrāde, dažādu mārketinga materiālu sagatavošanu ar mērķi radīt tirgus pieprasījumu un jaunā produkta testēšanu divās starptautiskās izstādēs.


Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada jūnijs – 2019.gada oktobris

Projekta partneri: Mayeri Industries AS (Igaunija) and SIA “Field and Forest” (Latvija)

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds, Interreg V-A – Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma

Projekta kopējais budžets ir EUR 623 652.55, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums ERDF EUR 419 186.71

Šis raksts atspoguļo autora uzskatus. Interreg V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas vadošā iestāde nav atbildīga par to, kā šī informācija var tikt izmantota.

 

0

Inovatīvu žeņšeņa un Ķīnas zirdzenes audzēšanas tehnoloģiju un pārtikas produktu izstrāde (Nr.17-00-A01620-000008)

Pasaulē strauji palielinās pieprasījums pēc tādiem ārstniecības augu produktiem, kas spēj aizvietot ķīmiskos medicīnas un kosmētikas līdzekļus, kā arī pārtiku. Vieni no pieprasītākajiem ārstniecības augiem Eiropas Savienības (ES) valstīs un citur pasaulē ir Žeņšeņs (Panax spp.) un Ķīnas zirdzene (Angelica sinensis). Ekspertu viedokļi liecina, ka Latvijas meteoroloģiskie un augsnes apstākļi ir piemēroti šo ārstniecības augu audzēšanai. Sadarbojoties zinātniekiem un uzņēmējiem, projekta laikā tiks meklētas piemērotākās tehnoloģijas minēto sugu audzēšanai bioloģiskajās lauksaimniecībās. Plānots ierīkot Latvijā inovatīvu izmēģinājumu, kurā pētīs žeņšeņa audzēšanas iespējas meža ekosistēmā.

Mērķis:

Veicināt lauksaimniecības, lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares un pētniecības sadarbību, lai:
1. attīstītu inovatīvas tehnoloģijas pasaules tirgos pieprasītu ārstniecības augu – žeņšeņa (Panax spp.) un Ķīnas zirdzenes (Angelica sinensis) – audzēšanai Latvijas agroklimatiskajos apstākļos;
2. izstrādātu jaunus uz žeņšeņa un Ķīnas zirdzenes bāzes veidotus pārtikas produktus;
3. nodotu projekta ietvaros gūtās zināšanas dažādām mērķauditorijām Eiropas Inovāciju partnerības tīklā un citos komunikācijas kanālos.


Aktivitātes:
1. Audzēšanas tehnoloģiju izstrāde žeņšeņam un Ķīnas zirdzenei bioloģiskā lauksaimniecībā: izmēģinājumu metodiku izstrāde; audzēšanas izmēģinājumi; ekonomiskais izvērtējums.
2. Jaunu tējas maisījumu prototipu izgatavošana ar žeņšeņu un Ķīnas zirdzeni: pieredzes apgūšana; dažādu maisījumu gatavošana un tējas īpašību testēšana; prototipu veidošana.
3. Sabiedrības informēšanas un rezultātu izplatīšanas aktivitātes.

Projekta norise: 2018. gada janvāris – 2021. gada decembris

Vadošais partneris: SIA “Field and Forest”

Partneri: Vides risinājumu institūts, SIA “Bargi”

Projekta vadītājs: Dr.Arta Kronberga, arta.kronberga@fieldandforest.lv

Projekta finansētājs: Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) 16.pasākums Sadarbība 16.2. apakšpasākums “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei”

Līdzfinansētāji: Vides risinājumu institūts, SIA “Field and Forest”, SIA “Bargi”

Projekta kopējais finansējums: 95 000.24 EUR, tai skaitā publiskais finansējums 85500.22 EUR

0