Your address will show here +12 34 56 78

Bioloģiskā saimniecība SIA “Field and Forest” sadarbībā ar Vides risinājumu institūta (VRI) pētniekiem un Latvijas Organiskās sintēzes institūtu izstrādā inovatīvas tehnoloģijas deviņu pavasara ārstniecības un aromātisko augu audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, lai tālāk tos izmantotu medicīnā, kosmētikas un pārtikas ražošanā.

Ar pētījuma gaitu un jaunākajiem secinājumiem iepazīstināja VRI vadošā pētniece Dr. Ieva Mežaka un pētījuma zinātniskā vadītāja Dr. Arta Kronberga.VRI:
Šajā pavasarī meklējāt izdevīgus apstākļus deviņu ārstniecības un aromātisko augu dīgšanai. Kāpēc tas bija nepieciešams?

Dr. Ieva Mežaka (I.M.): Pētījumā aplūkoto pavasara augu bioloģija, pielāgošanās un dīgšana ir ļoti atšķirīga. Svarīgi, ka mēs pētījumā apskatām savvaļas sugas, kas dabiskajos apstākļos sadīgst nevienmērīgi. Mēs meklējam izdevīgākus apstākļus, lai šie augi sadīgtu ātrāk un vienmērīgāk.

Dr. Arta Kronberga (A.K.):


“Ja vēlamies šos augus audzēt komerciālām vajadzībām, nepieciešama ātra un vienmērīga augu dīgšana.”


Ir sugas, kas sadīgst ļoti ātri, piemēram, strutene, bet ir sugas, kurām nepieciešami pat 2 gadi, kas kultivēšanai lauksaimniecībā ir pārāk garš periods.

Parastās kreimenes (Convallaria majalis) sēklu diedzēšanas izmēģinājumi. Attēls: VRI

VRI:
Kādas metodes izmēģinātas dīgšanas paātrināšanai?

I.M.: Viena no galvenajām pieejām savvaļas augu ieviešanai lauksaimniecībā ir dabisko apstākļu simulēšana. Piemēram, aukstuma perioda simulēšana laboratorijā, ko sēkla dabīgos apstākļos piedzīvo ziemā. Pētījumā izmēģinām arī metodes, kur sēklas apstrādājam ar augu hormoniem un ultraskaņu. Esam veidojuši dažādas šo metožu kombinācijas, lai atrastu katrai sugai piemērotāko.

VRI: Kādi rezultāti novērojami pēc sēklu diedzēšanas izmēģinājumiem? Vai visiem 9 ārstniecības un aromātiskajiem augiem izdevies veiksmīgi izdiedzēt sēklas, lai tās būtu gatavas sēšanai eksperimentālajos dārzos?

I.M.: Diedzēšanas eksperimentu rezultāti katrai sugai ir ļoti atšķirīgi. Visi 9 ārstniecības augi iedalāmi četrās grupās: pirmās grupas pārstāvji ar minimālu sēklu apstrādi dīgst labi – strutene, silpurene, māllēpe; otrajā grupā ir augi, kas nedīgst dabīgos apstākļos vai dīgst ļoti ilgu laiku, tāpēc tiem esam atraduši paņēmienus, ar kuriem apstrādāt sēklas, lai dīgšana notiktu ātrāk – gaiļbiksīte, smaržīgā madara, raspodiņš; Trešā grupa dīgst ļoti lēni arī pēc sēklu apstrādes – parastā kreimene un zalktene; Savukārt ceturtajā grupā ir suga, kurai Latvijas apstākļos ne vienmēr izveidojas sēklas, un augs vairojas ar dzinumiem– efeju sētložņa.


A.K.:
Pētījums vēl turpinās, bet jau šobrīd varam izdarīt secinājumus, ka

“lielākā daļa no pētītajiem augiem labi pielāgojas lauksaimniecības apstākļiem.”

Ir dažas sugas, kurām nepieciešams izstrādāt īpašas diedzēšanas metodes, bet ir arī tādi augi, kuru dīgšanas periods ir ļoti lēns, tāpēc to pavairošanai lauksaimniecības vajadzībām nepietiks tikai ar sēklu diedzēšanas uzlabošanas metodēm. Tas nenozīmē, ka šie augi nav piemēroti komerciālajai lauksaimniecībai. Tiem ir jāmeklē citas audzēšanas metodes.

VRI: Vai pētījumā izmantotas tikai Latvijas savvaļā atrodamās augu populācijas?

I.M.: Šoreiz mums interesēja tieši Latvijas savvaļā atrodamās populācijas, jo tās ir vairāk piemērojušās augšanai mūsu klimatiskajos apstākļos. Bet intereses un salīdzināšanas pēc mēs izmantojam sēklas arī no komerciāliem piegādātājiem ārvalstīs.

A.K.: Gandrīz visas pētāmās sugas esam salīdzinājuši arī ar ārzemju paraugu parametriem. Izmēģinājumos redzam, ka ārzemju komerciālo šķirņu sēklām jau ir pielietota sava veida selekcija. Tas labi parādās diedzēšanas rezultātos – tām ir īsāks tā saucamais miega periods.

VRI: sadarbības partnera Organiskās Sintēzes Institūta pētnieki iepriekšējā pētniecības periodā veikuši 9 augu ķīmiskā sastāva analīzes. Kas redzams šajos rezultātos un kāds ir vietējo savvaļas populāciju potenciāls komerciālai audzēšanai?

A.K.: Šī pētījuma mērķis bija saprast 9 ārstniecības un aromātisko augu ķīmisko sastāvu un atbilstību tirgus prasībām.

“Šiem augiem ir augsts pieprasījums farmācijas, kosmētikas un pārtikas industrijās, bet trūkst zināšanu par Latvijas savvaļā sastopamo sugu atbilstību.”

Datu apstrāde vēl ir procesā, bet jau šobrīd esam secinājuši, ka ķīmisko rādītāju rezultāti atšķiras gan starp sugām, gan dažādām atradnēm vienas sugas ietvaros.

VRI: Ko esat iecerējuši darīt turpmākajā pētniecības periodā?

A.K.: Turpināsim savvaļā atrodamo paraugu ievākšanas kampaņas. Tas ir īpaši svarīgi tiem augiem, kuriem nav piemērotas iepriekš minētās sēklu diedzēšanas metodes un sēklas dīgst ļoti lēni, piemēram, parastajai kreimenei un raspodiņam. Šiem augiem mēs izmēģināsim sakneņu dalīšanas metodi, lai tos varētu pavairot komerciālajai lauksaimniecībai.

I.M.: Augu paraugu ievākšanu mēs turpināsim arī tāpēc, lai varētu ievākt paraugus un iestādīt uz lauka. Tas ļaus mums salīdzināt, kā aktīvo vielu daudzums atšķiras, ja tos audzē lauksaimniecības apstākļos vai savvaļā.

A.K.: Vēl viens no svarīgākajiem uzdevumiem būs lauka izmēģinājumu ierīkošana Priekuļu novadā. Pēc tam sekos to novērtēšana. Mums ir izstrādāts plāns, lai novērtētu dažādus parametrus (augu attīstības ātrumu, konkurētspēju ar nezālēm, ražīgumu, aktīvo vielu saturu u.c.) tiem augiem, kas aug izmēģinājumu laukos. Plānojam, ka dažiem augiem ievāksim ražu jau 2020. gada sezonā.

Pavasara augu sēklu diedzēšanas izpēte un aktīvo vielu analīze norisinās projekta “Inovatīvi risinājumi pavasara savvaļas ārstniecības un aromātisko augu audzēšanas tehnoloģijās un izmantošanā” (Nr. 1.1.1.1/18/A/043) ietvaros. Tas tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF),  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” atbalstu.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.

0

Noslēdzies bioloģiskās lauksaimniecības ekspertu SIA “Field and Forest” un Vides risinājumu institūta pētnieku pētījums, kurā izstrādātas Latvijas apstākļiem piemērotas bioloģiskās audzēšanas tehnoloģijas pieciem ārstniecības un aromātiskajiem augiem.


Palielinoties patēriņam, mainoties tirgus tendencēm un pieaugot pieprasījumam pēc produktiem, kas ražoti no dabīgām izejvielām un ir videi draudzīgi, arvien palielinās arī pieprasījums pēc ārstniecības un aromātiskajiem augiem. Latvijā savvaļā vai dārzos atrodami augi ar augstu tirgus potenciālu un bioloģisko vērtību (ārstniecības kumelīte (Matricaria recutita), ārstniecības pienene (Taraxacum officinale) un ārstniecības baldriāns (Valeriana officinalis L.), bet trūkst zināšanas par to piemērotību bioloģiskajai audzēšanai un piemērotākajām šo augu audzēšanas tehnoloģijām. Trīs gadu garumā Vides risinājumu institūta pētnieki pēc bioloģiskās saimniecības SIA “Field and Forest” iniciatīvas eksperimentālajos laukos Priekuļu novadā pētīja trīs Latvijā sastopamo ārstniecības un aromātisko augu, kā arī šaurlapu ehinācijas (Echinacea angustifolia), kārveles (Saposhnikovia divaricata) augšanu, attīstību un kultivēšanas iespējas Latvijas apstākļos.


SIA “Field and Forest” vadošā pētniece Dr. Arta Kronberga par pētījuma nozīmību stāsta: “Uzdevums bija izpētīt šo 5 ārstniecības un aromātisko augu audzēšanas tehnoloģijas, jo līdz šim Latvijā tas nebija pētīts. No vienas puses, šiem augiem ir augsts tirgus potenciāls un bioloģiskā vērtība, bet trūka zināšanas par to pareizu audzēšanu Latvijas klimatiskajos apstākļos un to, kādas aktīvās vielas tie patiesībā satur.”


Audzēšanas tehnoloģiju izpētes un prototipu izstrādes procesā pētnieki secinājuši, ka visas pētītās sugas labi pielāgojas Latvijas klimatiskajiem apstākļiem, turklāt tie spēj nodrošināt ražas ķīmiskā sastāva kvalitāti, kas atbilst Eiropas Farmakopejas prasībām (minimālās prasības, kādas ir nepieciešamas, ja vēlas drogas (izžāvēti ārstniecības augi) eksportēt). Dažiem no pētītajiem paraugiem rezultātos redzams, ka tie pat divas reizes pārsniedz Eiropas Farmakopejas minimālās prasības.

 

“Izpētes laikā esam nonākuši pie secinājumiem, ka visi visas piecas pētītās augu sugas ir piemērotas kultivēšanai Latvijā, , gan ņemot vērā tajās esošo aktīvo savienojumu daudzumu, gan ražas iznākumu. Tajā pašā laikā ir jāņem vērā, ka katram no augiem ir jāievēro konkrēti noteikumi, lai sasniegtu nepieciešamo ražas kvalitāti, piemēram, pareiza šķirnes izvēle, attālums starp rindām uz lauka, optimāls novākšanas laiks un citas detaļas, kas aprakstītas to audzēšanas tehnoloģijās,” tā par izstrādāto audzēšanas tehnoloģiju nozīmību skaidro Dr. Arta Kronberga

Lai noteiktu katra auga audzēšanas potenciālo ekonomisko atdevi, izstrādātajā audzēšanas tehnoloģiju prototipā iekļauts arī augu kultivēšanas ekonomiskais novērtējums. Tā izstrādē ņemti vērā audzēšanas izdevumi, piemērotākā audzēšanas tehnoloģija, kas spēj nodrošināt augstāko ražas līmeni, kā arī citi faktori. Pētnieki uzsver, ka ekonomiskais novērtējums ir ārkārtīgi svarīgs, jo ražas līmeņi katram augam un katrai šķirnei ir atšķirīgi. Piemēram, pienenei ir šķirnes, kuru saknes sver pat 1 kg, bet baldriānam 600 – 800 g un pārējām šķirnēm šie rādītāji ir vēl zemāki. Pētnieki secināja, ka visu 5 augu sugu audzēšana bioloģiskajā lauksaimniecībā būtu ekonomiski izdevīga. Lai to sasniegtu, jāņem vērā nosacījumi, kas minēti audzēšanas tehnoloģiju prototipā.

Daļu pētījuma zinātnieki veltīja Latvijas savvaļā atrodamu, bet līdz šim nepētītu baldriānā, pienenes un kumelīšu šķirņu ģenētisko resursus vērtēšanai. Pētījuma rezultātā Dr. Arta Kronberga secina: “Pēc ģenētisko resursu izpētes redzams, ka Latvijas savvaļā augošu pieneņu paraugi ir tikpat produktīvi un no ķīmiskā aspekta vērtīgi, cik citur Eiropā izmantotās komerciālās šķirnes . Tas nozīmē, ka šie savvaļas pieneņu paraugi, ievērojot izstrādāto audzēšanas tehnoloģiju nosacījumus, jau šobrīd ir ieviešami ražošanā. Savukārt baldriānam nepieciešama vēl tālāka selekcija, lai tas būtu izmantojams komerciālajai audzēšanai.”


Audzēšanas tehnoloģiju izstrādes procesā izmantotas arīdzan dažādas inovatīvas datorredzes un mašīnapmācības metodes, piemēram, augu virsmas laukuma mērījumu veikšanai, kas pētniekiem palīdz ekonomēt laiku, jo parasti šādi mērījumi tiek veikti vizuāli vai izmantojot lineālu. līdz šim izmantotās vizuālās novērtēšanas vietā. Pētnieki regulāri fotografēja eksperimentālajos dārzos augošos augus. Attēlus pēc tam apstrādāja speciāli apmācīts algoritms, kas no kopējā auga virsmas laukuma spēj izšķirt lapas virsmu no zieda laukuma. Šī inovatīvā metode palīdz pētījuma laikā saprast saistību starp virsmas laukuma parametriem un sakņu ražības rādītājiem. Vides risinājumu institūta pētnieki šo tehnoloģiju plāno attīstīt tālāk, attēlu uzņemšanā izmantojot dronus, kas ļaus ietaupīt attēlu uzņemšanā patērēto laiku.


Pētījums norisinās projekta “Ārstniecības un aromātisko augu ģenētiskās daudzveidības palielināšana” Nr.1.1.1.1./16/A/307 ietvaros. To finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF),  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” ietvaros.

Vairāk par projektu šeit.

0

2019. gada augustā Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums SIA “Field and Forest”  un lielākais Igaunijas sadzīves ķīmijas ražošanas uzņēmums “Mayeri industries” AS uzsāka kopīgu darbu pie jaunu šķidro tīrīšanas un personīgās higiēnas līdzekļu izstrādes. To pamatā tiks izmantots augu valsts ūdens kā dabīgā smaržviela.
Pieaugot cilvēku izpratnei par klimata pārmaiņām un nepieciešamību mainīt zemes apsaimniekošanas prakses, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz dabas resursiem un cilvēku dzīves kvalitāti, sabiedrībā pieaug pieprasījums pēc vietējas dabiskas izcelsmes produktiem. SIA “Field and Forest” un uzņēmums “Mayeri Industries” AS turpina darbu pie jaunu šķidro mājsaimniecības tīrīšanas un personīgās higiēnas līdzekļu izstrādes, par pamatu ņemot augu ūdeni, kas darbojas kā dabiskā smaržviela. Projekta rezutātā tiks radīti četri jaunu produktu prototipi – šķidrās ziepes, universālais tīrīšanas līdzeklis, veļas mīkstinātājs un trauku mazgājamais līdzeklis.

Organiskais ūdens tiks iegūts no vietējiem ārstniecības un aromātiskajiem augiem – kumelītes, kliņģerītes, piparmētras, citronmētras, priedes, egles, izmantojot vakuuma frakcionēšanas sistēmu. Šādas izejvielas radīšana ļaus aizstāt sintētiskās ķīmiskās vielas un vērtīgos saldūdens resursus, kas pašlaik lielos apjomos tiek iestrādāti šķidrajos mājsaimniecības tīrīšanas un personīgās higiēnas produktos.

 

Jauno produktu attīstībai partneri īsteno rūpniecisko pētījumu un eksperimentāli izstrādi. Laika posmā no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada martam SIA “Field and Forest” testēja dažādus augu ūdens iegūšanas tehnoloģiskos risinājumu un vērtēja izejmateriāla ķīmiskās, fizikālās un mikrobioloģiskās īpašības.

 

Par uzņēmumiem

 

Mayeri Industries AS ir lielākais sadzīves ķīmijas produktu ražotājs Baltijas valstīs. Tas pārdod produktus Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā un ir pārliecināts, ka mazgāšanas līdzekļus var ražot videi draudzīgi. Mayeri Industries AS ir lielākais produktu portfelis Eiropā, kuram piešķirts ES Ecolabel sertifikāts.

 

SIA “Field and Forest” ir sertificēts bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums, kas darbojas kopš 2005.gada. Tas ražo un pārstrādā ārstniecības un aromātiskos augus, un ir viens no lielākajiem bioloģisko kumelīšu audzētājiem Austrumeiropā. Uzņēmuma pētniecības un attīstības aktivitātes ir saistītas ar augu ģenētiskās daudzveidības palielināšanu, tradicionālo zināšanu ievākšanu, jaunu audzēšanas tehnoloģiju attīstību un augstākas pievienotās vērtības produktu attīstību.

 

Jaunu šķidro tīrīšanas un personīgās higiēnas līdzekļu izstrāde notiek Interreg V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros (projekta identifikācijas numurs EST-LAT 128, Herbal Waters). 

Šis raksts atspoguļo autora uzskatus. Interreg V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas vadošā iestāde nav atbildīga par to, kā šī informācija var tikt izmantota.


Vairāk par projektu šeit.
0


Lauksaimniecības produkcijas apstrādes pilnveidošana (Nr. 19-00-A00402-000021) 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

SIA Field and Forest pamatdarbība ir ārstniecības un aromātisko augu ražošana un pārstrāde. Uzņēmuma konkurētspējīgā priekšrocība ir zināšanas un prasmes ārstniecības un aromātisko augu (ĀAA) ar augstu aktīvo vielu koncentrāciju audzēšana un pārstrādē. SIA Field and Forest ir lielākais bioloģiski sertificētais kumelīšu audzētājs LatvijāSIA Field and Forest ir bioloģiski sertificēta saimniecība , kas aktīvi iesaistās pētniecības projektos jaunu sugu ieviešanai komercražošanā. 

Ņemot vērā arvien pieaugušo pieprasījumu pēc augstas kvalitātes bioloģiskiem ĀAA, SIA “Field and Forest turpina palielināt lauksaimniecības zemes platības un produkcijas ražošanu. Lai nodrošinātu to efektīvu apsaimniekošanu un diversificētu eksportam piedāvāto produkciju, 2020. gadā plānots pilnveidot līdzšinējo lauksaimniecības produkcijas apstrādi, būvējot jaunu ražotni. 

Mērķis: 

Projekta mērķis ir uzlabot līdzšinējo SIA “Field and Forest” lauksaimniecības produktu pārstrādi, būvējot specifiski uzņēmuma vajadzībām piemērotu lauksaimniecības produkcijas apstrādes ražotni. Ražotnē plānots iekļaut zaļās biomasas cehu, drogu pārstrādes cehukā arī tehnoloģiskās pārstrādes un pakošanas cehu. 

Aktivitātes: 

1) specifiskās ĀAA ražotnes izbūve, kas ļaus ne tikai celt ražošanas apjomus un rezultējošo produktu realizāciju, bet sniegs arī vairākus uzņēmējdarbības ieguvumus; 

2) pārstrādes ķēžu optimizēšana, kas veicinās darbinieku un pārstrādes efektivitāti un samazinās ražošanas izmaksas; 

3) ēkas pielāgošana lauksaimniecības produkcijai, kas ļaus vieglāk īstenot produkcijas pārstrādi, sagatavošanu, uzglabāšanu (piemēram, kaitēkļu kontrole) un eksportu; 

4) pieguļošo laukumu izbūve, kas nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu un tehnikai piemērotu loģistikas plūsmu uz un no ražotnes;  

5) iegādāta šķirošanas un tīrīšanas horizontālais optiskais galds, kas nodrošinās ražošanas efektivitāti un pārstrādes kvalitāti, samazinot manuālo darbu; 

6) jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde ; 

7būvmateriālu iegāde – ēkas būvmateriāli un naftas produktu atdalītāja sistēma, ēkai pieguļošo laukumu seguma materiāls. 


Rezultāti:
 

1) izveidota uzņēmumam specifiski pielāgota pārstrādes rūpnīca. Ēkas un tehnoloģiju apvienojums ļaus palielināt ražošanas apjomus un piedāvāt jaunus un inovatīvus produktus; 

2pēc projekta īstenošanas plānots palielināts pārstrādes uzņēmuma neto apgrozījumu; 

3nodrošināta efektīva vides prasību ievērošana – ieviestas gaisa vai ūdens piesārņojumu samazinošas tehnoloģijas lauksaimniecības produktu pārstrādes procesā; 

4veicināta klimata pārmaiņu samazināšana – ieviestas tehnoloģijas SEG un / vai amonjaka emisiju samazinājumam. 

 

Projekta norise: 2020. gads. 

Vadošais partneris: SIA “Field and Forest 

Projekta vadītāja: Valts Līcis

Projekta finansētājs: Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma 4. “Investīcijas materiālajos aktīvos projekta iesnieguma 4.02 apakšpasākums: “Atbalsts ieguldījumiem pārstrāde”. 

Projekta kopējais finansējums: attiecināmās izmaksas ir 568506,00 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums 294253,00 EUR.

0


#teirdarbs
SIA “Field and Forest” ir bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums, kas specializējas ārstniecības augu apstrādē un pārstrādē. Paplašinot darbības sfēru, aicinām uzņēmumam pievienoties kvalitātes speciālistu:
Darba uzdevumi:
 • Veikt ārstniecības augu apstrādes un pārstrādes procesu kvalitātes kontroli;
 • Veikt galaproduktu (gatavo tēju un ēterisko eļļu) kvalitātes kontroli;
 • Uzturēt kvalitātes vadības un kontroles sistēmas (HACCP, GAP);
 • Piedalīties jaunu produktu izstrādē.
 •  
Piedāvājam:
 • Pilna laika darbu Priekuļos, Izstādes ielā 2;
 • Nepieciešamās apmācības darba veikšanai;
 • Darba algu no 1000 € līdz 1500 € (bruto), atkarībā no iepriekšējās pieredzes un prasmēm;
 • Veselības apdrošināšanu.
 •  
Prasības:
 • Augsta atbildības izjūta un precizitāte;
 • Izglītība vai iesākta izglītība bioloģijā, biotehnoloģijās, ķīmijā vai vides zinātnē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Darba pieredze ražošanas uzņēmumā (darba pieredze kvalitātes kontrolē tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • Vēlamas angļu valodas prasmes;
 • Interese un zināšanas par ārstniecības augiem un to pielietojumu kosmētikā, pārtikā un farmācijā tiks uzskatītas par priekšrocību.
Vairāk par uzņēmumu: www.fieldandforest.lv
Interesentiem lūdzam sūtīt CV un nelielu sevis aprakstu uz e-pastu liene.kienkas@fieldandforest.lv, līdz 2020. gada 20. martam. Jautājumu gadījumā zvanīt +371 27810587 (Liene).
0

SIA “Field and Forest” sadarbībā ar sadzīves ķīmijas produktu ražotāju “Mayeri Industries AS” radījuši inovatīvu produktu no vietējiem dabas resursiem – bioloģiskās ēteriskās eļļas saturošas un ūdenī šķīstošas veļas mazgāšanas kapsulas.

 

Pasaulē arvien turpina pieaugt pieprasījums pēc apkārtējai videi un sabiedrības veselībai draudzīgām precēm un pakalpojumiem. Bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums SIA “Field and Forest” sadarbībā ar Igaunijā lielāko sadzīves ķīmijas produktu ražotāju “Mayeri Industries AS” apvienojuši savas zināšanas, pieredzi un resursus, lai izstrādātu inovatīvu produktu no vietējiem dabas resursiem. Jaunais produkts ir trīsdaļīga, ūdenī šķīstoša veļas mazgāšanas kapsula, kuras ķīmiskajā sastāvā ir iestrādātas bioloģiskās piparmētru un priežu skuju ēteriskās eļļas. Produkts pieejams lielākajos mazumtirdzniecības ķēžu veikalos Igaunijā un Latvijā.

 

Produkta izstrādes gaitā partneruzņēmumi veica tirgus izpēti, rūpniecisko pētījumu un produkta prototipa izstrādi. Izpētes gaitā atlasītas produkta iecerei un patērētāju vēlmēm atbilstošākās ārstniecības un aromātisko augu sugas, izstrādāti ražošanas protokoli ēterisko eļļu iegūšanai, veikta augu ķīmiskā sastāva analīze, izpētīti produkta ražošanas procesu tehnoloģiskie aspekti un izstrādāts videi draudzīgs iepakojums. Lai iepazīstinātu plašāku auditoriju ar jauno produktu, 2019.gada nogalē “Mayeri Industries AS” uzsāka komunikācijas un mārketinga kampaņu Latvijas un Igaunijas masu medijos un mazumtirdzniecības veikalu ķēdēs.


Vairāk par projektu šeit.

Produkta izstrādāts ar Interreg V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu (projekta Nr. EST-LAT 82).

Šis raksts atspoguļo autora uzskatus. Interreg V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas vadošā iestāde nav atbildīga par to, kā šī informācija var tikt izmantota.

Par uzņēmumiem

“Mayeri Industries AS” ir lielākais sadzīves ķīmijas produktu ražotājs Baltijas valstīs. Tas pārdod produktus Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā un ir pārliecināts, ka mazgāšanas līdzekļus var ražot videi draudzīgi. Mayeri Industries AS ir lielākais produktu portfelis Eiropā, kuram piešķirts ES Ecolabel sertifikāts. SIA “Field and Forest” ir sertificēts bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums, kas darbojas kopš 2005. gada. Tas ražo un pārstrādā ārstniecības un aromātiskos augus, un ir viens no lielākajiem bioloģisko kumelīšu audzētājiem Austrumeiropā. Uzņēmuma pētniecības un attīstības aktivitātes ir saistītas ar augu ģenētiskās daudzveidības palielināšanu, tradicionālo zināšanu ievākšanu, jaunu audzēšanas tehnoloģiju attīstību un augstas pievienotās vērtības produktu izstrādi.

0

Aizvadītas jau divas izpētes sezonas, kurās SIA “Field and Forest” un Vides risinājumu institūta (VRI) pētnieki izstrādā jaunas metodes žeņšeņa (Panax spp.) un Ķīnas zirdzenes (Angelica sinensis) audzēšanai un sadarbībā ar tējas pārstrādes uzņēmumu SIA “Bargi” attīsta jaunus pārtikas produktus.

Attēlā redzamas viengadīgas žeņšeņa saknes. Attēls: Field and Forest.

Noslēgusies jau otrā sezona, kurā “Field and Forest” un VRI pētnieki dažādos apstākļos pēta žeņšeņa un Ķīnas zirdzenes augus. Pēc augu audzēšanas izpētes dažādos apstākļos pētnieki kopā ar SIA “Bargi” attīstīs jaunus pārtikas produktus. Ņemot vērā, ka žeņšeņs un Ķīnas zirdzene ir daudzgadīgi augi, pētnieki 2019. gada izpētes sezonā turpināja veikt pirms gada sēto un stādīto augu novērojumus. Pastiprinātu uzmanību pētnieki pievērsa tam, kā žeņšeņa attīstību ietekmē dažāda gaismas intensitāte, meteoroloģiskie apstākļi un augsnes īpatnības. Vērtējot dažādus noēnojumu veidus – gan dabisko (meža ekosistēmā), gan mākslīgo (mākslīgā ēnojuma nojumes). Lai atrastu piemērotāko audzēšanas tehnoloģiju abiem augiem, pētnieki izmēģina dažādus audzēšanas veidus, piemēram, ženšeņu audzējot gan uz lauka, gan meža ekosistēmā. Šobrīd norisinās abu augu sugu ziemošanas ietekmes izpēte. Pētnieki veic meteoroloģisko apstākļu novērojumus, lai pavasarī spētu noteikt to ietekmi uz augu pārziemošanu.

Tā kā abas augu sugas ir daudzgadīgas, augu kvalitātes novērtēšanai saknes varēs ievākt tikai pēdējā izmēģinājuma sezonā – 2021. gadā. Neskatoties uz to, pētnieki jau šobrīd sadarbojas ar SIA “Bargi”, kas veido un izmēģina dažādus jaunus tējas maisījumus, iekļaujot tajos žeņšeņu un Ķīnas zirdzeni, lai iegūtu tēju ar labām garšas īpašībām un vienlaicīgi arī labu kvalitāti.

Inovatīvas žeņšeņa un Ķīnas zirdzenes audzēšanas tehnoloģijas tiek izstrādātas ES Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) 16.pasākuma Sadarbība 16.2. apakšpasākuma “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” atbalstītā projekta “Inovatīvu žeņšeņa un Ķīnas zirdzenes audzēšanas tehnoloģiju un pārtikas produktu izstrāde” (Nr. 17-00-A01620-000008) ietvaros.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.

0

SIA “Field and Forest” un Vides risinājumu institūta (VRI) pētnieku komanda 2020. gada sezonu uzsākuši ar deviņu pavasara ārstniecības un aromātisko augu dīgtspējas izpēti dažādos apstākļos un piemērotāko diedzēšanas tehnoloģiju izstrādi.


Augu dīgtspējas izpēte ir viens no soļiem inovatīvu audzēšanas tehnoloģiju izstrādē savvaļas pavasara ārstniecības un aromātisko augu kultivēšanai bioloģiskos audzēšanas apstākļos potenciālai komerciālai izmantošanai medicīnā, kosmētikā un pārtikā.  VRI un SIA “Field and Forest” pētnieku komanda to izstrādā kopā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu.

 

Latvijā savvaļā aug ārstniecības un aromātisko augu sugas ar augstu tirgus potenciālu un vienlaicīgi atšķirīgām bioloģiskajām īpašībām – gaiļbiksīte (Primula veris), smaržīgā madara (Galium odoratum), parastā zalktene (Daphne mezereum), parastā māllēpe (Tussilago farfara), pļavas silpurene (Pulsatilla pratensis), parastā kreimene (Convallaria majalis), efeju sētložņa (Glechoma hederacea), lielā strutene (Chaledonium majus) un raspodiņš (Alchemilla spp.). Pētnieki uzsākuši visu 9 augu sugu izpēti, izvērtējot galvenos riskus to komerciālai audzēšanai un meklējot risinājumus to novēršanai.

 

Šajā sezonā pētnieki pastiprinātu uzmanību pievērsuši augu sēklu dīgtspējas izpētei, lai novērtētu, kā vislabāk sadiedzēt katru no projektā pētītajām sugām. Sēklu diedzēšanas tehnoloģiju izstrādes procesā viņi izmēģina arī dažādas diedzēšanas vides – audzēšanas kamerās un siltumnīcā, mēģinot atrast katrai augu sugai piemērotāko. Sēklām ir liela nozīme ražas iegūšanā, jo tās nodrošina labu sējumu sadīgšanu, veicina veselīgu un produktīvu augu veidošanos, ierobežo sējumu nezāļu apjomu, kā arī paaugstina mēslojuma izmantošanas efektivitāti.

2019. gada rudens izpētes sezonā Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātnieki uzsāka aktīvo vielu satura analīzi sēklām un augu daļām, kas ievāktas vasarā aizvadītajās ekspedīcijās. Šīs analīzes ļaus pētniekiem novērtēt Latvijas savvaļā augošo augu sugu ģenētiskos resursus, kā arī to komerciālās audzēšanas riskus un iespējas.

Pavasara augu sēklu diedzēšanas izpēte un aktīvo vielu analīze norisinās projekta “Inovatīvi risinājumi pavasara savvaļas ārstniecības un aromātisko augu audzēšanas tehnoloģijās un izmantošanā” (Nr. 1.1.1.1/18/A/043) ietvaros.Tas tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF),  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” atbalstu.

 

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.

0

SIA “Field and Forest” un Vides risinājumu institūta (VRI) zinātnieki Dr. Ilva Nakurte un Dr. Arta Kronberga un Dr. Andrea Primavera prezentēja ārstniecības un aromātisko augu pētījuma rezultātus “6. Pasaules Ārstniecības un aromātisko augu kongresā”, kas 2019. gada novembrī norisinājās Kiprā.

 
Tādi savvaļā augošie ārstnieciskie un aromātiskie augi kā ārstnieciskais baldriāns (Valeriana officinalis L.), ārstniecības kumelīte (Matricaria recutita), šaurlapu ehinācija (Echinacea angustifolia), ārstniecības pienene (Taraxacum officinale) un kērvele (Saposhnikovia divaricata) ir pazīstami ar savu aktīvo vielu augsto koncentrāciju. Šī iemesla dēļ tos izmanto farmācijā un kosmētikas industrijā visa pasaulē. Trīs gadu garumā starptautiska zinātnieku komanda speciāli izveidotā eksperimentālajā dārzā Priekuļu novadā, kurā vērtēja augstāk minēto augu sugu genotipu ģenētiskos resursus, piemērotākos augšanas apstākļus, ražas ievākšanas un citus parametrus. Šobrīd norisinās izpētes pēdējais posms, kurā pētnieki atlasa Latvijas klimatam atbilstošākos ārstniecības augu genotipus, kā arī attīsta inovatīvu metodiku Latvijā sastopamo ārstniecības un aromātisko augu kultivēšanai.

Lai dalītos ar pētījuma “Ārstniecības un aromātisko augu ģenētiskās daudzveidības palielināšana” gaitā iegūto pieredzi un rezultātiem, pētnieku komanda (Dr. Ilva Nakurte un Dr. Arta Kronberga un Dr. Andrea Primavera) piedalījās 6. Pasaules ārstniecības un aromātisko augu kongresā. Zinātnieki kongresā sniedza prezentācijas par divām tēmām – “Bioloģiski aktīvās vielas, kas iegūtas no dažādos Latvijas reģionos augošu ārstniecisko baldriānu (Valeriana officinalis L.) saknēm” un “Bioloģiskajai lauksaimniecībai atbilstošas ārstniecības pienenes (Taraxacum officinale) audzēšanas tehnoloģijas”. Ar prezentētajiem materiāliem iespējams iepazīties šeit.

Pētījums “Ārstniecības un aromātisko augu ģenētiskās daudzveidības palielināšana” tuvojas noslēgumam. Pētnieki šobrīd veic augstāk minēto augu paraugu ķīmiskās analīzes un rezultātu apkopošanu. Pēc rezultātu apkopošanas un datu analīzes pētnieki atlasīs katrai sugai piemērotāko audzēšanas tehnoloģiju.

Pētījums norisinās projekta “Ārstniecības un aromātisko augu ģenētiskās daudzveidības palielināšana”. Nr.1.1.1.1./16/A/307 ietvaros. To finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF),  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” ietvaros. 

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.

0

Nr. Est-Lat 128, Herbal Water

Ņemot vērā klimata pārmaiņu un zemes apsaimniekošanas prakšu ietekmi uz vides un dabas resursiem, kā arī cilvēku dzīves kvalitāti, patērētāju vidū arvien pieaug pieprasījums pēc vietējas izcelsmes dabīgiem produktiem. Projektā apvienojuši spēkus divi uzņēmumi – SIA “Field and Forest” no Latvijas un “Mayeri Industries” AS no Igaunijas, ar vienotu mērķi izstrādāt jaunus produktus: dabai draudzīgus šķidros mājsaimniecības tīrīšanas un personīgās kopšanas līdzekļus, kuru pamatā ir augu ūdens, kas darbojas kā dabīga smaržviela. Organiskais augu valsts ūdens tiks iegūt no vietējiem augiem (piemēram – kumelītes, kliņģerītes, piparmētras, citronmētras, priedes, egles u.c.). To izmantošana ļaus aizstāt sintētiskās ķīmiskās vielas, kas pašlaik lielos apjomos tiek izmantotas šķidrajos mājsaimniecības tīrīšanas un personīgās higiēnas līdzekļos. Tādējādi projekta laikā pētnieki un jomas eksperti izstrādās reālas pievienotās vērtības produktus, kā arī mazinās kaitīgo ietekmi uz vidi.

Abi projektā iesaistītie uzņēmumi ir līderi savā jomā. Sagaidāms, ka to pieejamie resursi un ekspertīze ļaus apmierināt tirgū un projekta teritorijā esošo pieprasījumu. Bioloģiski sertificētā lauksaimniecības uzņēmuma (Field and Forest) pārziņā ir apjomīgi zemes resursi, kas ļaus regulēt izejmateriālu audzēšanas apjomu un novākšanu. Savukārt mājsaimniecības produktu ražotājs (Mayeri) tīrīšanas un higiēnas līdzekļu tirgū darbojas vairāk nekā 20 gadus, līdz ar to pārzina produktu ražošanas procesus un kvalitātes, kā arī tirgus pieprasījuma izmaiņas un aktualitātes. Projekts ir nozīmīgs solis partneru sadarbības veidošanā un stiprināšanā, atnesot katrai no pusēm jaunas zināšanas, paplašinātu sadarbības tīklu, lielākas pārrobežu sadarbības spējas un dziļāku Igaunijas un Latvijas tirgus un uzņēmējdarbības kultūras izpratni.

Mērķis:

Projekta mērķis ir apvienot partneru zināšanas, pieredzi un citus resursus, lai izstrādātu jaunu produktus – dabai draudzīgus šķidros tīrīšanas un personīgās higiēnas līdzekļus, kuru pamatā ir augu valsts ūdens kā dabīgā smaržviela.

Aktivitātes:

1. Jaunu produktu izstrāde. Tā ietver rūpniecisko pētniecību un eksperimentālo izstrādi. Rūpnieciskajos pētījumos pētnieki, eksperti un speciālisti apgūs jaunas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas produktu izstrādei. Eksperimentālās izstrādes rezultātā tiks radīti produktu prototipi, kas tiks testēti, izmēģināti, pārbaudīti un apstiprināti reālos ekspluatācijas apstākļos. Jaunu produktu izstrādes procesā notiks arī vienas testa partijas ražošana katram šķidrā mājsaimniecības tīrīšanas izstrādājumam un viena testa partija personīgās higiēnas līdzekļiem;

2. Mārketinga aktivitātes. Mārketinga stratēģijas un dažādu mārketinga un komunikācijas materiālu izstrāde produktu atpazīstamības un pieprasījuma veicināšanai, kā arī pozicionēšanai tirgū.

Projekta norise: no 2019. gada 1. augusta līdz 2020. gada 30. novembrim.

Partneri: SIA “Field and Forest”, “Mayeri Industries” AS

Projektu līdzfinansē: Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds, Interreg V-A – Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma un projekta partneri.

Projekta kopējais finansējums: EUR 492 083.15 , tajā skaitā ERAF līdzfinansējums EUR 337 257.72 .

Šis raksts atspoguļo autora uzskatus. Interreg V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas vadošā iestāde nav atbildīga par to, kā šī informācija var tikt izmantota.

0